Enterprise Development Programming in Partnership with Local Government, Science and Business. The Example of Rybnik

Autor

  • Wojciech Kiljańczyk Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.4

Słowa kluczowe:

business, development, entrepreneurship, local government, partnership, science

Abstrakt

The article concerns the mechanisms of entrepreneurship development in partnership with local government, science and business. The author presents evidence that the sector partnership is crucial for the success of projects developing entrepreneurship in the local and regional perspective. Local government has the resources and capabilities to act as initiators of projects and programs supporting the economic development of the city or voivodeship. At the same time, representatives of local government units must use appropriate operational and management methods in the implementation of the policy of strengthening entrepreneurship. Inter-sectoral collaboration requires the application of organisational solutions allowing for the involvement of units in different fields and basing on various legislation. The author also indicates that the source of the competitive advantage of cities and regions may be the specialisation, as well as the commercialisation of knowledge and technology. In this case, the inter-sectoral partnership is crucial as it conditions the success of economic development programs in its social, economic and political sense. At the same time, the article describes the methods of building the inter-sectoral cooperation. As a basis for the appropriate use of the different potential of the cooperating participants, the authors indicated projects and programs embracing groups of projects. All this is worth being recognised within the framework of strategic documents, such as development plans, strategies, and other records used by local government agencies. The article uses the outcome of the participatory workshops during the preparation of the Rybnik Enterprise Development Program. The aim of the study is the verification of the assumption that the sectoral partnership is crucial to the processes of local and regional entrepreneurship development.

Biogram autora

Wojciech Kiljańczyk - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Wojciech Kiljańczyk, MA – board member of the special purpose entity of the University of Silesia, certified manager of innovation, graduate of the International Executive MBA  programme validated by the Aix-Marseille Graduate School of Management. Committee Member of Municipal Services of the National Chamber  of Commerce,  expert of the National Center for Research and Development, expert of the Regional Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Operational Programme.

Bibliografia

Bondaruk, J. i in. (2015). Przewodnik budowania lokalnej strategii innowacji. Katowice: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. [A guide to building a local innovation strategy.]

Janik, W. (2004). Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo. Lublin: WSPA. [Entrepreneurship and Enterprise.]

Jańczuk, L. (red.). (2015). Integrated regional development. Lublin: Wydawnictwo KUL. Kownacka, V. (red.). (2015). Regionalne aspekty gospodarki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Regional aspects of the economy.]

Kuciński, K. (1999). Lokalne uwarunkowania rozwoju regionalnego. Warszawa: SGH. [Local conditions for regional development.]

Kuciński, K. (2010). Regionalna perspektywa przedsiębiorczości. W: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin, 15–29. [Regional entrepreneurial perspective.]

Leśniewski, M. (2010). Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny. W: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin, 52–79. [Organisational culture of the gmina and regional development.]

Łotowska, K. (red.). (2015). Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Jak partycypacyjnie kreować rozwój lokalny. Poradnik dla lokalnych grup działania, samorządów i partnerów społecznych. Białystok: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. [Local development driven by the community. How to contribute actively to local development. A guide for local action groups, local governments and social partners.]

Łyżwa, E. (2014). Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. [Enterprise innovation and competitiveness of regions.]

Malik, K., Dymek, Ł. (2014). Inteligentne specjalizacje jako efekt transferu wiedzy w regionie. W: A. Klasik (red.), Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 15–25. [Intelligent specialisation as a knowledge transfer effect in the region.]

Nowakowska, A. (red.). (2015). Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Modern methods and tools for local and regional development management.]

Ochojski, A. (2014). Współpraca, kreatywność i innowacyjność w miastach. W: A. Klasik (red.), Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 102–120. [Cooperation, creativity and innovation in cities.]

Saar, M. (2011). Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? Warszawa: CeDeWu. [How can local governments support the development of entrepreneurship?]

Pobrania

Opublikowane

2017-12-16

Jak cytować

Kiljańczyk, W. (2017). Enterprise Development Programming in Partnership with Local Government, Science and Business. The Example of Rybnik. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 53–61. https://doi.org/10.24917/20833296.13.4