Rola szkolnictwa zawodowego w kształtowaniu lokalnego rynku pracy w Gdyni w latach 2000–2015

Autor

  • Renata Anisiewicz Uniwersytet Gdański Instytut Geografii Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.32

Słowa kluczowe:

bezrobocie, Gdynia, rynek pracy, szkolnictwo zawodowe, XXI wiek

Abstrakt

Jednym z uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości jest poziom wykształcenia ludności. W artykule zostały przeanalizowane zmiany, jakie zaszły w edukacji w Gdyni w latach 2000–2015 oraz ich wpływ na kształtowanie lokalnego rynku pracy. Szczególną uwagę zwrócono na kształcenie zawodowe. Uwzględniono oddziaływanie czynników demograficznych oraz reformy szkolnictwa wdrożonej w Polsce na początku XXI w. Zmiana modelu edukacji w kierunku kształcenia ogólnego, a następnie wyższego miała ograniczyć napływ absolwentów do grupy bezrobotnych, znamienny dla początku transformacji ustrojowej (lata 90.). Grupę tę tworzyli wówczas głównie absolwenci szkół zawodowych o kwalifikacjach niedopasowanych do zmieniającego się rynku pracy. Utrwalenie nowego modelu edukacji, pogłębione dodatkowo przez niekorzystne trendy demograficzne, zmniejszyło udział absolwentów z wykształceniem zawodowym wśród bezrobotnych w Gdyni w późniejszych latach, ale wpłynęło także na deficyt kadr, zwłaszcza z wykształceniem zasadniczym na lokalnym rynku pracy. Mimo zmian struktury kierunków kształcenia dostosowywanych do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz podejmowania współpracy z przyszłymi pracodawcami (np. przez tworzenie klas patronackich) niekorzystne trendy pogłębiają się. Niedobór pracowników z wykształceniem zawodowym na rynku pracy potwierdzają statystyki struktury bezrobotnych w Gdyni, wśród których stanowią oni najmniejszą grupę, w przeciwieństwie do absolwentów szkół wyższych reprezentujących jedną trzecią osób pozostających bez pracy.

Biogram autora

Renata Anisiewicz - Uniwersytet Gdański Instytut Geografii Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Renata Anisiewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego. Absolwentka studiów geograficznych na Uniwersytecie Gdańskim. Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (Uniwersytet Gdański). Zainteresowania badawcze autorki obejmują geografię ludności i osadnictwa, geografię turystyczną oraz współpracę transgraniczną.

Bibliografia

Analiza potrzeb lokalnego rynku pracy wraz z identyfikacją jego głównych problemów. (2016). Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. Pozyskano z: www.pup.gdynia.pl.

Bank Danych Lokalnych. GUS (2016, 6 października). Pozyskano z: www. stat.gov.pl.

Bezrobocie rejestrowane. I–IV kwartał 2015 r. (2016). Warszawa: GUS. Pozyskano z: www.stat.gov.pl.

Borowiec, M. (2011). Rola edukacji w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 296–307.

Osiecka-Chojnacka, J. (2007). Szkolnictwo zawodowe wobec problemów rynku pracy. Infos, 16.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Gdyni w 2014 r. (2015). Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. Pozyskano z: www.pup.gdynia.pl.

Pacuk, M., Anisiewicz, R., Czochański, J., Kopeć, K., Połom, M., Michalski, T., Tarkowski, M. (2016).bGdynia w Unii Europejskiej. Warunki życia. Gdańsk–Pelplin: Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo Bernardinum.

Poczmańska, A., Pierwieniecka, R. (2016). Edukacja przedsiębiorczości w ramach kształcenia zawodowego a sytuacja jego absolwentów na rynku pracy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 391–404.

Przybylska, L., Michalski, T., Wendt, J.A., Dutkowski, M., Sypion-Dutkowska, N., Tarkowski, M., Pacuk,vM., Połom, M. (2016). Gdynia w Unii Europejskiej. Spójność społeczna i terytorialna. Gdańsk–Pelplin: Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo Bernardinum.

Raport z wyników w województwie pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2012). Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Rocznik Statystyczny Gdyni 2001 (2001). Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Rocznik Statystyczny Gdyni 2006 (2007). Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Rocznik Statystyczny Gdyni 2011 (2012). Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001 (2001). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Stryjakiewicz, T. (2008). Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. W: T. Stryjakiewicz, J. Parysek (red.). Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 105–119.

Tarkowski, M., Palmowski, T., Kopeć, K., Wendt, J. (2016). Gdynia w Unii Europejskiej. Konkurencyjność gospodarki. Gdańsk–Pelplin: Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo Bernardinum.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001).

Zioło, Z. (2011). Rola przedsiębiorczości w warunkach nasilających się procesów globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 10–23.

Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 6–17.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-17

Jak cytować

Anisiewicz, R. (2017). Rola szkolnictwa zawodowego w kształtowaniu lokalnego rynku pracy w Gdyni w latach 2000–2015. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 428–438. https://doi.org/10.24917/20833296.13.32