Specialisations of University Graduates and Changes in the Labour Market in Voivodeships

Autor

  • Agnieszka Mrozińska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.29

Słowa kluczowe:

adaptation process, graduate, higher education, labour market, voivodeships

Abstrakt

Knowledge-based economy and cooperation in the conditions of globalisation and the economic integration result in shifts in the job market, which became the cause of development in higher education in Poland. Suitability of the offer of Polish universities to the demands of future employers represents an embodiment of the educational aspirations of future employees. The aim of the article is to analyse the processes that occur in the structure of the studies at universities in correlation to the changes visible on the labour market in individual voivodeships. The study shows the changes that took place in the structure of the education fields chosen by students as well as in the structure of the labour market. It uses measures for structural analyses and examines the intensity, rate and stability of the adaptation of these structures in the years 2008–2014. The study shows differences in the characteristics of adaptive processes in the fields of study and structure of labour markets in voivodeships in Poland.

 

Biogram autora

Agnieszka Mrozińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

Agnieszka Mrozińska, PhD, Poznań University of Economics and Business, Department of Management, Department of Spatial and Environmental Economics. A Spatial Economy graduate of the Poznań University of Economics and Business. Her research interests include the issue of complexity and adaptive processes (especially in economics), the methodology of economics, as well as strategic management in the public sector.

Bibliografia

CBOS. (2016, 17 sierpnia). Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993–2009, 2009, Warszawa. [Aspirations and educational motives of Poles in years 1993–2009.] http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2009/K_070_09.PDF

Deloitte. (2013). Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów. Warszawa, 30–31. Retrived from: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf [First steps on the labour market. The international study of students and graduates.]

Domański, H. (2004). Między komunizmem a rynkiem. Wpływ wykształcenia na zarobki w 27 krajach. W: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychter (red.), Niepokoje polskie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. [Between communism and the market. Impact of education on earnings in 27 countries.]

EYBA i IBnGR. (2016, 17 sierpnia). Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce do 2020 roku –drugi wariant, Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010, Warszawa-Gdańsk. Retrived from: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf [Strategy for the Development of Higher Education in Poland until 2020 second option.]

Kukuła, K. (1996). Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne. [Statistical Methods of Analysis of Economic Structures.]

Leja, K. (2008). Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. W: K. Leja (red.). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Gdańsk: Wydawnictwo Politechnika Gdańska. [University as an organisation serving the environment.]

Moore, J.A. (1987). A Measure of Structural Change in Output. Review of Income and Wealth, March, 24(1).

Orczykowska, A. (2006). Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(8), 49–64. [Higher education and labour market requirements.]

Piróg, D. (2013). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu. W: Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 302–316. [HE graduates on the job market in crisis.]

Wronowska, G. (2015). Oczekiwania na rynku prac. Pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce. W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 214, 115–127. [Expectations on the job market. Employers and graduates of higher education institutions in Poland.]

Wyżnikiewicz, B. (1987). Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. [Structural changes in the economy. Correctness and limitations.]

Pobrania

Opublikowane

2017-12-17

Jak cytować

Mrozińska, A. (2017). Specialisations of University Graduates and Changes in the Labour Market in Voivodeships. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 391–404. https://doi.org/10.24917/20833296.13.29