Wybrane zagadnienia wirtualizacji uczelni wyższych

Autor

  • Tomasz Gładysz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.27

Słowa kluczowe:

edukacja, organizacja wirtualna, szkolnictwo wyższe, wirtualizacja, zdalne nauczanie

Abstrakt

Przedsiębiorczość indywidualną, będącą ważnym stymulatorem rozwoju gospodarczego, trudno w sposób jednoznaczny i bezpośredni utożsamiać z poziomem edukacji. Jednak w czasach, gdy wiedza to jeden z najcenniejszych zasobów, edukacja jest niewątpliwie bardzo istotnym czynnikiem zwiększającym przedsiębiorczość. Szybki rozwój e-learningu pozwala, aby nauka w szkołach wyższych stawała się łatwiej dostępna, niezależnie od układów przestrzennych interesariuszy procesu edukacyjnego. Niniejsze opracowanie zawiera, przeprowadzoną na podstawie literatury, analizę krytyczną definicji wirtualizacji w kontekście zastosowania ich do procesu wirtualizacji uczelni oraz bardzo krótki przegląd bieżącego stanu badań nad procesem wirtualizacji uczelni w Polsce. Autor zauważa lukę badawczą związaną z brakiem bieżących wyników badań empirycznych dotyczących funkcjonowania uczelni w internecie oraz niedostatkiem opracowań teoretycznych na temat modelowania procesu wykorzystywania wirtualnej przestrzeni internetowej przez uczelnie wyższe. Autor wskazuje, m.in., na konieczność odpowiedzi na pytania o uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na zakres i sposoby wykorzystania wirtualnej przestrzeni przez uczelnie oraz o założenia i elementy mogące się składać na modelowe ujęcie procesu wirtualizacji uczelni.

Biogram autora

Tomasz Gładysz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

Tomasz Gładysz, doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze autora koncentrują się wokół działalności organizacji w przestrzeni wirtualnej internetu, zwłaszcza wykorzystania technologii informatycznych do zdalnego nauczania na uczelniach wyższych.

Bibliografia

Bednarek, J. (2008). Multimedia w kształceniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bytniewski, A. (red.). (2013). Systemy informatyczne a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.

Chmielarz, W. (2007). Systemy biznesu elektronicznego. Warszawa: Difin.

Collis, B. (1996). Tele-learning in a Digital World. Oxford: International Thomson Computer Pres.

Dąbrowski, M. (2013). E-learning w szkolnictwie wyższym. Studia BAS, 3(35), 203–211.

Gładysz, T. (2001). Systemy zdalnego nauczania w zarządzaniu wiedzą korporacyjną, W: A. Baborski (red.). Pozyskiwanie wiedzy z baz danych Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo AE.

Grudzewski, W., Hejduk, I. (2002). Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin.

Hauke, K., Owoc, M. (2003). Platformy Technologiczne w nauczaniu na odległość, W: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.). Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo AE.

Hyla, M. (2016). Przewodnik po e-learningu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Janczyk, J., Sznirch, A., Wójtowicz, A. (2010). Internet a kształcenie na odległość w opiniach użytkowników. Edukacja-Technika-Informatyka, 1, 195–201.

Kisielnicki, J. (1998). Virtual Organization as a Product of Information Society. Informatica An International Jurnal of Computing and Informatics, 1(22).

Łosowski, P. (2010). Środowiska zwirtualizowane w zarządzaniu procesami biznesowymi i edukacyjnymi. Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku, 4(25).

Niedzielska, E. (1997). Wirtualne organizacje gospodarcze, W: M. Przybyła (red.). Zarządzanie przedsiębiorstwem w teorii i praktyce Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo AE.

Olejczyk, K. (2000). Organizacja wirtualna. Wykorzystanie Internetu, W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. V Konferencja Naukowa. Zielona Góra: Politechnika Zielonogórska.

Perechuda, K. (1997). Organizacja wirtualna. Wrocław: Ossolineum.

Siemieniecki, B. (red.). (2007). Pedagogika medialna: podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stecyk, A. (2008). ABC e-Learningu: system LAMS: learning activity management system. Warszawa: Difin.

Warner, M., Witzel, M. (2005). Zarządzanie organizacją wirtualną. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-17

Jak cytować

Gładysz, T. (2017). Wybrane zagadnienia wirtualizacji uczelni wyższych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 367–377. https://doi.org/10.24917/20833296.13.27