Efficiency and Effectiveness of Marketing Communication Tools on the Dance Schools Market Based on the Example of the Elita Dance Center in Kraków

Autor

  • Kaja Kudełko Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.16

Słowa kluczowe:

dance, efficiency, effectiveness, marketing communication

Abstrakt

In recent years sport and physical activities in any form, including dance, are becoming more and more popular. As a result, there are many dance schools on the market. To stay on the market and acquire customers, dance schools use a variety of marketing communication tools. The aim of this article is to analyse the efficiency and effectiveness of marketing communication instruments applied by one of Kraków dance schools – the Elita Dance Center. The methods implemented in this paper included case study, quantitative analysis of the data and interview. The data used in this article include the data on the activities of the dance school Elita Dance Center, as well as the results of research conducted by interview among the customers of this school. The Elita Dance Center is an efficient company. With each season it acquires more and more customers. However, the activities of marketing communication are not very productive. Promotion costs are increasing faster than the number of clients and income from the dance classes.

Biogram autora

Kaja Kudełko - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kaja Kudełko, MA, graduated from the Cracow University of Economics, Faculty of Management. Her research interests are connected with her hobby: she is a professional dancer, choreographer and dance teacher.

Bibliografia

Blythe, J. (2002). Komunikacja marketingowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Marketing communications.]

Czubała, A., Jonas, A., Smoleń, T., Wiktor, J.W. (2006). Marketing usług. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Oficyna Wydawnicza. [Marketing of services.]

Datko, M. (2008). Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu. [Indicators of efficiency and effectiveness of promotional events.]

Domański, T., Kowalski, P. (2000). Marketing dla menedżerów. Warszawa – Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Marketing for managers.]

Kędzior, Z., Karcz, K. (2007). Badania marketingowe w praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Marketing in practice.]

Kłeczek, R. (2012). Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. [Marketing and value. Methodological aspects of testing marketing effectiveness.]

Nestorowicz, B. (2007). Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej. Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej „Milenium”, 1, 31–44. [Studying the efficiency and effectiveness of direct communication.]

Niestrój, R. (2012). Istota i znaczenie marketingu. W: A. Czubała (red.), Podstawy marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [The essence and importance of marketing.]

Sznajder, A. (2002). Decyzje marketingowe dotyczące promocji. W: J. Mazur (red.), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin. [Marketing decisions regarding promotions.]

Trojanowski, M. (2010). Marketing bezpośredni. Koncepcja – zarządzanie – instrumenty. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Direct marketing. Concept – management – instruments.]

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r. (2009). Warszawa: GUS. [Participation of Poles in sport and recreation in 2008.]

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. (2013). Warszawa: GUS. [Participation of Poles in sport and recreation in 2012.]

Wiktor, J.W. (2012). Komunikacja marketingowa. W: A. Czubała (red.), Podstawy marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Marketing communication.]

Pobrania

Opublikowane

2017-12-16

Jak cytować

Kudełko, K. (2017). Efficiency and Effectiveness of Marketing Communication Tools on the Dance Schools Market Based on the Example of the Elita Dance Center in Kraków. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 216–227. https://doi.org/10.24917/20833296.13.16