Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwach – ewolucja, wdrożenie, zadania

Autor

  • Wojciech Sadkowski Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.15

Słowa kluczowe:

ewolucja, jakość, koszty jakości, rachunek kosztów jakości

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest ukazanie rachunku kosztów jakości jako nowoczesnego narzędzia wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. W pierwszej części autor skupia się na poglądach na temat kosztów jakości w XX w., kiedy to były one elementem traktowanym w rachunkowości bardzo pobieżnie. Punkty drugi i trzeci stanowią przedstawienie rachunku kosztów jakości jako narzędzia wspomagającego zarządzanie, wskazują jego cele, funkcje i zadania, które realizuje. Czwarta część zawiera korzyści wynikające z wdrożenia tego narzędzia oraz prezentuje niezbędne warunki do jego implementacji w organizacji. W pracy przeprowadzono analizę piśmiennictwa naukowego z zakresu rachunkowości, zarządzania jakością i zarządzania efektywnością oraz zastosowano metody indukcji i dedukcji. Problem jakości w obecnych czasach stał się najważniejszym determinantem konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. To klient decyduje, czy dany produkt/usługa spełnił(a) jego wymagania w stosunku do jakości, której oczekuje. Niska jakość oferowanych produktów/usług jest przyczyną spadku atrakcyjności danej organizacji. Prawidłowo implementowany rachunek kosztów jakości może służyć poprawie jakości produktów bądź usług w firmie, optymalizacji kosztów jakości oraz zwiększeniu efektywności prowadzonej działalności.

Biogram autora

Wojciech Sadkowski - Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

Wojciech Sadkowski, mgr, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. Zainteresowania badawcze: rachunek kosztów jakości, rachunkowość zarządcza, bankowość korporacyjna, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, upadłość przedsiębiorstw.

Bibliografia

Astapczyk, A. (2011). Rachunek kosztów jakości jako nowoczesne narzędzie wspomagające rozwój przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 655. Ekonomiczne problemy usług, 71, 229–240.

Balon, U. (2006). Przegląd wybranych modeli klasyfikacji kosztów jakości. Problemy Jakości, 06, 15–19. Balon, U. (2007). Koncepcja wdrażania rachunku kosztów jakości. Na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. Problemy Jakości, 06, 24–26.

Bareja K., Giedroyć, M. (2007). Rachunek kosztów jakości. W: A. Karmańska (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin, 31–69.

Bizoń, B.M. (2013). Rosnące znaczenie rachunku kosztów jakości w rachunkowości zarządczej. W: M. Salerno-Kochan (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością. Kraków, 60–63.

Bugdol, M., Jedynak, P. (2012). Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Ciechan-Kujawa, M. (2004). Determinanty i bariery wdrażania rachunków kosztów jakości. Problemy Jakości, 07, 32–35.

Ciechan-Kujawa, M. (2005). Rachunek kosztów jakości. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Hamrol, A. (2008). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kokot-Stępień, P. (2014). Rachunek kosztów jakości instrumentem controllingu w zakresie zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 83–92.

Nowak, E., Wierzbiński, M. (2010). Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sulowska, U. (2012). Rachunek kosztów jakości narzędziem oceny efektywności systemu zarządzania jakością oraz jakości zarządzania. W: T. Sikora, M. Giemza (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku. Kraków, 699–719.

Szymula, M. (2005). Rola kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Problemy Jakości, 10, 40–41.

Toruński, J. (2012). Ekonomika jakości. W: J. Toruński (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wawak, S. (2011). Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Wood, D.C. (2007). The executive guide to understanding and implementing quality cost programs: reduce operating expenses and increase revenue. The United States of America: ASQ Quality Press.

Wójcik, G.P. (2014). Koszty jakości. Wybrane aspekty. Warszawa: Difin.

Zymonik, Z., Hamrol, A., Grudowski P. (2013). Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-16

Jak cytować

Sadkowski, W. (2017). Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwach – ewolucja, wdrożenie, zadania. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 205–215. https://doi.org/10.24917/20833296.13.15