Business Model Concept Based on Knowledge in Microenterprise

Autor

  • Danuta Janczewska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.14

Słowa kluczowe:

business model, knowledge management, microenterprise

Abstrakt

Modern business models describe the rules of activities on the market and include the elements of the creation of values for their clients. In the literature, there are examples of business models referring to large enterprises, which indicate key areas and conditions of their operation. Development of entrepreneurship in SMEs, especially in microenterprises is an aim of the Horizon 2020 Programme. Significant participation of SMEs in the economy and problems of entrepreneurship of microenterprises should be attractive for researchers. The goal of the article is the presentation of a business model developed for micro enterprises, based on knowledge as the primary resource. The report presents own researches conducted in the years 2015-2016 in microenterprises from the Mazowieckie, Łódzkie and Kujawsko-Pomorskie Voivodeships.

Biogram autora

Danuta Janczewska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Danuta Janczewska, D.Sc., senior lecturer at the Management Faculty at the Social Academy of Science in Łódź, the Department of E-Economy. Academic interests in research on management in microenterprises, including modern management methods in these companies. The author of over 100 articles and papers in national and foreign journals and conferences. Own research on management in microenterprises. The research on SMEs has been realised since 2004.

Bibliografia

Afuah, A.N., Tucci, Ch.L. (2003). Internet Business Models and Strategies: Text and Cases, McGraw Hill, New Yor oraz polskie wydanie Afuah, A.N, Tucci Ch.L. (2003). Biznes internetowy. Strategie i modele, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Bagrij, J. (2015). Ujęcie zasobowe tworzenia wartości w modelu biznesowym. Nauki o Zarządzaniu (Management Sciences Reviev), 3(24), 9–19. [Resource approach of value creation in a business model.]

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17. Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Managing knowledge ad innovations.]

Dereń, A.M., Skonieczny, J. (2016). Model biznesu oparty na ochronie zasobów intelektualnych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(79), 195–204. [Business model based on the protection of intellectual resources.]

Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Muza SA. [Management in the twenty-first century.]

Drzewiecki, J. (2013). Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV(13), 65–75. [Business model as a tool of strategic management: usage, dilemmas and challenges.]

Duczkowska-Piasecka, M., Poniatowska-Jaksch, M., Duczkowska-Małysz, K. (2013). Model biznesu: nowe myślenie strategiczne. Warszawa: Difin. [Business model: new strategic thinking.]

Falencikowski, T., Nogalski, B. (2011). Model biznesu w perspektywie zasobowej. W: R. Krupski (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, 85–99. [Business model in the resource perspective.]

Godziszewski, B. (2006). Istota zasobowego podejścia do strategii przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing. [The essence of the resource based approach to the strategy of an enterprise.]

Godziszewski, B. (2011). Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoaja Kopernika. [Resource conditions of the enterprise’s strategy.]

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc (data dostępu: 1 grudnia 2015)

Jabłoński, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. [Shaping business models in the process of value creation of the enterprise.]

Laudon, K.C., Traver, C.G. (2012). E-commerce 2012. 8th Edition. London: Pearson.

Marcinkowska, M. (2006). Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa. W: B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. [Non-material sources of the enterprise value.]

Niemczyk, J. (2013). Strategia od planu do sieci. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. [From a plan to network strategy.]

Norris, M., West, S. (2001). E-biznes. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. [E-business.]

Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.

Olechnicka, A. (2000). Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej. Studia Regionalne i Lokalne, 4. [Regional development in the conditions of the information economy.]

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C.L. (2005). Clarifying Business Models: Origin, Present and Future of the Concept. Communications of the Association for Information Systems, 15.

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Helion. [Creating business models.]

Rudny, W. (2013). Model biznesowy a tworzenie wartości. W: A. Samborski (red.), Governance – korporacje, instytucje publiczne, sieci. Katowice: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 98–108. [Business model and value creation.]

Skowronek-Mielczarek, A., (2013). Rozwój przedsiębiorstwa i jego zasoby. W: A. Skowronek-Mielczarek (red.), Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: CeDeWu. [Development of an enterprise and its resources.]

Slywotzky, A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000). Strefa zysku. Warszawa: PWE.

Wysocki, J. (2010). Kompetencje przedsiębiorstwa a innowacje. Ekonomiczne Problemy Usług, 579, 71–82. [Competences of an enterprise and innovations.]

Pobrania

Opublikowane

2017-12-16

Jak cytować

Janczewska, D. (2017). Business Model Concept Based on Knowledge in Microenterprise. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 196–204. https://doi.org/10.24917/20833296.13.14

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>