Skala internacjonalizacji i europeizacji MŚP oraz ich funkcjonowanie w układach przestrzennych Unii Europejskiej

Autor

  • Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.10

Słowa kluczowe:

europeizacja, handel zagraniczny, internacjonalizacja, małe i średnie przedsiębiorstwa, MŚP, Unia Europejska (UE)

Abstrakt

Artykuł podejmuje nadal dość rzadki wątek badawczy europeizacji firm, zwłaszcza MŚP, przy czym zastosowano w nim klasyczną definicję europeizacji jako szczególnego przypadku internacjonalizacji w obrębie Europy, a właściwie w obrębie Unii Europejskiej. Artykuł zawiera analizę dostępnych danych statycznych ze wszystkich krajów UE, dotyczących skali europeizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Ze względu na dostępność danych analizę przygotowano dla lat 2003-2009, co jest poważnym ograniczeniem, jednak takie rozwiązanie pozwoliło na wyciągnięcie rzetelnych wniosków. Celem artykułu jest identyfikacja stanu i tendencji europeizacji oraz internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza z perspektywy przestrzennej (terytorialnej). Hipoteza badawcza przyjęta w artykule ma postać stwierdzenia, że intensyfikacja poziomu umiędzynarodowienia europejskich MŚP jest zauważalna w pierwszej dekadzie XXI w. W artykule wykorzystano różne metody analityczne: przegląd literatury, badania typu desk research, statystyki opisowe i algorytm Spring-ED (przy zastosowaniu oprogramowania NetMiner v2.6). Na podstawie uzyskanego wyniku można z całą pewnością potwierdzić tezę, że w ostatnich latach proces europeizacyjny małych i średnich przedsiębiorstw przybierają na intensywności.

Biogram autora

Krzysztof Wach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent, a następnie pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalista z zakresu przedsiębiorczości międzynarodowej, autor kilkunastu książek, ponad 100 artykułów naukowych, członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych, w tym rocznika „Przedsiębiorczość – Edukacja”, redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Entrepreneurial Business and Economics Review”. Od 2012 r. pełni funkcję Krajowego Eksperta OECD, a od 2013 r. Eksperta Komisji Europejskiej ds. przedsiębiorczości, jest uczestnikiem międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych (m.in. Jean Monnet, Atlantis, International Visegrad Fund, Central European Initiative), odbył gościnne wykłady m.in. w Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Roosevelt University (Chicago, USA), University of Detroit Mercy (Detroit, USA), Loyola University Chicago (Chicago, USA), Northumbria University (Newcastle, UK), Universidad Politecnica e Cartagena (Kartagena, Hiszpania).

Bibliografia

Coen, D., Dannreuther Ch. (2002). When Size Matters. Europeanisation of large and SME business Government Relations, Politique européenne, 3(7), 115-137.

Daszkiewicz, N. (2014). Europeizacja działalności gospodarczej w warunkach jednolitego rynki europejskiego, Horyzonty Polityki, 5(10), 151-168.

Daszkiewicz, N., Wach, K. (2012). Internationalization of SMEs: Context, Models and Implementation, Gdańsk: Gdansk University of Technology Press.

EIM (2004). Internationalisation of SMEs, Observatory of European SMEs, 4.

EIM (2010). Internationalisation of European SMEs. Final Report, Zoetermer – Brussels: European Commission – EIM Business & Policy Research.

EIM (2011). Opportunities for the Internationalisation of European SMEs. Final Report, Brussels: European Commission.

European Commission (1994). Integrated Programme in favour of SMEs and the Craft Sector, Communication for the Council of 3 June 1994, COM(94) 207 final, Brussels 1994.

Fligstein, N. (2009). The Europeanization of Business, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 49, 107-124.

Floyd, D. (2001). Globalisation or Europeanisation of Business Activity? Exploring the Critical Issues, European Business Review, 13(2), 109–113.

Gallup (2007). Observatory of European SMEs. Analytical Report, Flash Eurobarometer, 196, Brussels: The Gallup Organization – The European Commission.

Harris, Ph., McDonald, F., (2004), European Business & Marketing, 2nd ed., London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications.

Hessels, J., Kemma, M. (2008). Internalization of European SMEs towards Emerging Markets, Zoetermeer: EIM Business & Policy Research.

Johanson, J., Vahlne, J.-E. (1977). The Internationalization Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Commitments, Journal of International Business Studies, 8(1), 23-32.

Kotler, Ph., Caslione, J.A. (2009). Chaotics. The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, New York NY: AMACOM.

OECD (2012). Looking to 2060: A Global Term Growth, (“Economics Department Policy Notes”, No. 15), November 2012, Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.

Szkudlarek, J. (2010). Strategie internacjonalizacji MŚP w Polsce w kontekście europeizacji. In: A. Pacześniak, R. Riedel (red.), Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty. Oslo – Toruń – Wrocław: Wydawnictwo Adam Marszałek.

UNCTAD (2011a). UNCTAD Handbook of Statistics 2011, New York – Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.

UNCTAD (2011b). World Investment Report 2011. Non-Equity Modes of International Production and Development, New York – Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.

USITC (2010). Small and Medium-Sized Enterprises: Overview of Participation in U.S. Exports, Washington DC: U.S. International Trade Commission.

Wach, K. (2008). Europeizacja działalności gospodarczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. In: J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), Regionalizacja gospodarki, 2, Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu.

Wach, K. (2010). Wokół pojęcia europeizacji, Horyzonty Polityki, 1(1), 195-208.

Wach, K. (2011). Wymiary europeizacji i jej kontekst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 852, 29-43.

Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wach, K. (2013). Europeizacja – próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych, Horyzonty Polityki, 4(8), 15-50.

Wach, K. (2014a). Europeanisation of Firms as Their International Growth within the European Union: The Empirical Investigation into the Internationalisation Level among Polish Firms. In: Knezevic, B. & Wach, K. (eds), International Business from the Central European Perspective. Zagreb: University of Zagreb.

Wach, K. (2014b). Internationalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro- and Microeconomic Perspective, Horyzonty Polityki, 5(10), 11-30.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-18

Jak cytować

Wach, K. (2014). Skala internacjonalizacji i europeizacji MŚP oraz ich funkcjonowanie w układach przestrzennych Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 136–148. https://doi.org/10.24917/20833296.10.10

Inne teksty tego samego autora