Znaczenie zarządzania marketingowo-logistycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw MŚP – ujęcie regionalne

Autor

  • Danuta Janczewska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.6

Słowa kluczowe:

mikroprzedsiębiorstwo, zarządzanie marketingowo-logistyczne

Abstrakt

Przedsiębiorstwa mikro z sektora MŚP w Polsce stanowią większość wśród firm w sferze działalności  przemysłowej,  produkcyjnej  i usługowej.  Rola  i znaczenie  sektora  MŚP  w gospodarce  jest w ostatnich latach przedmiotem wielu rozważań oraz dyskusji, jednak niewielka liczba badań i opracowań teoretycznych dotyczy firm mikro. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań własnych nad kształtowaniem postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawiono w nim opinie 80 mikroprzedsiębiorstw z tego województwa, dotyczące identyfikacji czynników marketingowych i logistycznych stymulujących proces zarządzania oraz rozwój przedsiębiorczości. Badania własne mikrofirm z województwa kujawsko-pomorskiego wskazują na zależność pomiędzy wprowadzaniem współczesnych metod zarządzania a rozwojem przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Biogram autora

Danuta Janczewska - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Danuta Janczewska, dr inż., adiunkt na Wydziale Zarządzania, w Katedrze Marketingu i Logistyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Zainteresowania naukowe i badawcze autorki dotyczą sektora MŚP, przedsiębiorczości oraz podnoszenia konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw. Danuta Janczewska ma wieloletnią praktykę biznesową i współpracuje z uczelniami menedżerskimi. Jest autorką ponad 70 publikacji związanych z przedsiębiorczością, innowacyjnością, podnoszeniem konkurencyjności MŚP.

Bibliografia

Białoń, L., Janczewska, D. (2006). Menedżer marketingu w firmie przyszłości. (red.), The Quality of Specialist Education in Terms of Managing Methods. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Brussa, A., Tarnawa, A. (2010). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.

Drucker, P. (2009). Zarządzanie XXI w. Wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorstwo. Warszawa: PWE.

Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Gołembska, E. (1994). Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz M. (2010). Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltext.

GUS, (2012). Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2011 r. Warszawa: GUS.

Janczewska, D. (2010). Zarządzanie marketingowo-logistyczne jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa z grupy MŚP. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. 1, tom X, 49-62.

Janczewska, D. (2013). Doskonalenie procesów logistycznych w mikroprzedsiębiorstwie. Zarządzanie i Finanse. 11, nr 1, część 4, 185-200.

Janczewska, D. (2013a). Logistyczne aspekty formułowania strategii rynkowej w mikro przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, tom XIV, zeszyt 3, 235-258.

Juchniewicz, M. Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikro przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.

Koładkiewicz, I., Lutostanski, Ł. (2004). Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie. W: A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kuchciak, I. (2012). Korzyści z wymiany informacji dla mikro- i małych przedsiębiorstw podmiotu. W: J. Buko (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Masłyk-Musiał, E. (2003). Organizacje w ruchu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Matwiejczuk, R. (2006). Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Nogalski, B., Karpacz, J., Wójcik-Karpacz, A., (2004). Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza AJG.

Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Kondycja sektora MŚP 2008 – Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Warszawa: Lewiatan.

Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE.

Targalski, J. (2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie. Studium przypadków. Warszawa: C.H. Beck.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-18

Jak cytować

Janczewska, D. (2014). Znaczenie zarządzania marketingowo-logistycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw MŚP – ujęcie regionalne. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 85–93. https://doi.org/10.24917/20833296.10.6

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>