Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw

  • Anna Dolot Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: ogłoszenie o pracę, rekrutacja, rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, wizerunek przedsiębiorstwa

Abstrakt

Artykuł jest wynikiem własnych badań empirycznych autorki, prowadzonych w dużych przedsiębiorstwach na terenie miasta Krakowa. W pierwszej kolejności autorka opisała krótko, czym jest wizerunek przedsiębiorstwa, oraz wskazywała czynniki, które mogą mieć wpływ na jego kształtowanie. Następnie scharakteryzowała proces rekrutacji pracowników, oddzielając go od procesu selekcji i opisując jego funkcje oraz formy jako sposoby dotarcia do kandydatów. Znacząca część artykułu poświęcona jest prezentacji możliwych form rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Kolejną częścią artykułu są wnioski z badań empirycznych. W pierwszej kolejności autorka przedstawiła wyniki dotyczące najczęściej stosowanych form rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej w badanych przedsiębiorstwach. Następnie przeanalizowała wybrane elementy procesu rekrutacji oraz ich wpływ na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa w oczach zatrudnionych w nim pracowników. Artykuł opiera się również na wynikach badań wtórnych dotyczących zagadnienia dyskryminacji w ogłoszeniach o pracę.

Biogram autora

Anna Dolot, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Anna Dolot, mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy. Naukowe obszary zainteresowań autorki stanowią zagadnienia związane z rozwojem pracowników, ich pozyskiwaniem i ocenianiem (szczególnie przy wykorzystaniu takich metod, jak Assessment i Development Center) oraz motywowaniem. Autorka otworzyła przewód doktorski oraz prowadzi badania w obszarze wpływu coachingu na rozwój kompetencji pracowników. Jako trener biznesu ma również praktyczne doświadczenie w powyższych tematach.

Bibliografia

Altkorn, J. (2004). Wizerunek firmy. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Cenker, E.M. (2000). Public relations. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Gableta, M. (2006). Potencjał pracy przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Jakrzewski, R. (2006). Jak rekrutować pracowników przez Internet. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Listwan, T. (1998). Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Wydawnictwo Kadry.

Kawka, T., Listwan, T. (2010). Dobór pracowników. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: C.H. Beck.

Kędzior, K., Śmiszek, K., Zima, M. (2013, 30 września). Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość. Raport z monitoringu ogłoszeń o pracę. Pozyskano z http://www.ptpa.org.pl/public/ files/raport%20pdf.pdf.

LeBlanc, G., Nguyen, N. (1996). Cues used by customers evaluating corporate image in service firms. International Journal of Service Industry Management, 7(2), 48.

Listwan, T. (red.). (2005). Słownik zarządzania kadrami. Warszawa: C.H. Beck.

Ludwiczyński, A. (2006). Alokacja zasobów ludzkich organizacji. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Urbaniak, M. (2003). Wizerunek dostawcy na rynku dóbr i usług. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Opublikowane
2014-12-18
Jak cytować
DolotA. (2014). Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 59-70. https://doi.org/10.24917/1741