Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw

  • Anna Dolot Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: ogłoszenie o pracę, rekrutacja, rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, wizerunek przedsiębiorstwa

Abstrakt

Artykuł jest wynikiem własnych badań empirycznych autorki, prowadzonych w dużych przedsiębiorstwach na terenie miasta Krakowa. W pierwszej kolejności autorka opisała krótko, czym jest wizerunek przedsiębiorstwa, oraz wskazywała czynniki, które mogą mieć wpływ na jego kształtowanie. Następnie scharakteryzowała proces rekrutacji pracowników, oddzielając go od procesu selekcji i opisując jego funkcje oraz formy jako sposoby dotarcia do kandydatów. Znacząca część artykułu poświęcona jest prezentacji możliwych form rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Kolejną częścią artykułu są wnioski z badań empirycznych. W pierwszej kolejności autorka przedstawiła wyniki dotyczące najczęściej stosowanych form rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej w badanych przedsiębiorstwach. Następnie przeanalizowała wybrane elementy procesu rekrutacji oraz ich wpływ na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa w oczach zatrudnionych w nim pracowników. Artykuł opiera się również na wynikach badań wtórnych dotyczących zagadnienia dyskryminacji w ogłoszeniach o pracę.

Biogram autora

Anna Dolot, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Anna Dolot, mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy. Naukowe obszary zainteresowań autorki stanowią zagadnienia związane z rozwojem pracowników, ich pozyskiwaniem i ocenianiem (szczególnie przy wykorzystaniu takich metod, jak Assessment i Development Center) oraz motywowaniem. Autorka otworzyła przewód doktorski oraz prowadzi badania w obszarze wpływu coachingu na rozwój kompetencji pracowników. Jako trener biznesu ma również praktyczne doświadczenie w powyższych tematach.

Bibliografia

Altkorn, J. (2004). Wizerunek firmy. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Cenker, E.M. (2000). Public relations. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Gableta, M. (2006). Potencjał pracy przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Jakrzewski, R. (2006). Jak rekrutować pracowników przez Internet. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Listwan, T. (1998). Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Wydawnictwo Kadry.

Kawka, T., Listwan, T. (2010). Dobór pracowników. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Warszawa: C.H. Beck.

Kędzior, K., Śmiszek, K., Zima, M. (2013, 30 września). Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość. Raport z monitoringu ogłoszeń o pracę. Pozyskano z http://www.ptpa.org.pl/public/ files/raport%20pdf.pdf.

LeBlanc, G., Nguyen, N. (1996). Cues used by customers evaluating corporate image in service firms. International Journal of Service Industry Management, 7(2), 48.

Listwan, T. (red.). (2005). Słownik zarządzania kadrami. Warszawa: C.H. Beck.

Ludwiczyński, A. (2006). Alokacja zasobów ludzkich organizacji. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Urbaniak, M. (2003). Wizerunek dostawcy na rynku dóbr i usług. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Opublikowane
2014-12-18
Jak cytować
DolotA. (2014). Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 59-70. https://doi.org/10.24917/1741
Numer
Dział
Artykuły

DB Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND metric_type = 'ojs::counter' GROUP BY submission_id ORDER BY metric DESC' at line 1

Stack Trace:

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/statistics/PKPMetricsDAO.inc.php line 192
Function: DAO->retrieve("SELECT submission_id, SUM(metric) AS metric FROM metrics WHERE a...", Array(3))

File: /home/wwwojs-test/public_html/classes/statistics/MetricsDAO.inc.php line 39
Function: PKPMetricsDAO->getMetrics(Array(1), Array(1), Array(3), Array(1), Null, True)

File: /home/wwwojs-test/public_html/plugins/generic/usageStats/PKPUsageStatsReportPlugin.inc.php line 84
Function: MetricsDAO->getMetrics("ojs::counter", Array(1), Array(2), Array(1), Null)

File: /home/wwwojs-test/public_html/plugins/generic/usageStats/OJSUsageStatsReportPlugin.inc.php line 32
Function: PKPUsageStatsReportPlugin->getMetrics("ojs::counter", Array(1), Array(2), Array(1), Null)

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php line 615
Function: OJSUsageStatsReportPlugin->getMetrics("ojs::counter", Array(1), Array(2), Array(1), Null)

File: /home/wwwojs-test/public_html/plugins/generic/recommendByAuthor/RecommendByAuthorPlugin.inc.php line 96
Function: PKPApplication->getMetrics(Array(1), Array(1), Array(2), Array(1))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/plugins/HookRegistry.inc.php line 107
Function: RecommendByAuthorPlugin->callbackTemplateArticlePageFooter("Templates::Article::Footer::PageFooter", Array(3))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php line 1116
Function: HookRegistry::call("Templates::Article::Footer::PageFooter", Array(3))

File: /home/wwwojs-test/public_html/cache/t_compile/42362804174f266c598cdb32c3208fc745b92101^1c372c95cd85572e0fbc9a53d0323a0b229cfc78_0.app.frontendpagesarticle.tpl.php line 43
Function: PKPTemplateManager->smartyCallHook(Array(1), Object(Smarty_Internal_Template))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php line 123
Function: content_5de8dbea6842f7_99263832(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php line 114
Function: Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php line 216
Function: Smarty_Template_Compiled->render(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php line 232
Function: Smarty_Internal_Template->render(False, 1)

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php line 134
Function: Smarty_Internal_TemplateBase->_execute(Object(Smarty_Internal_Template), Null, "42362804174f266c598cdb32c3208fc745b92101", Null, 1)

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php line 843
Function: Smarty_Internal_TemplateBase->display("frontend/pages/article.tpl", Null, "42362804174f266c598cdb32c3208fc745b92101", Null)

File: /home/wwwojs-test/public_html/pages/article/ArticleHandler.inc.php line 209
Function: PKPTemplateManager->display("frontend/pages/article.tpl")

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPRouter.inc.php line 390
Function: ArticleHandler->view(Array(0), Object(Request))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPPageRouter.inc.php line 231
Function: PKPRouter->_authorizeInitializeAndCallRequest(Array(2), Object(Request), Array(1), False)

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/core/Dispatcher.inc.php line 134
Function: PKPPageRouter->route(Object(Request))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php line 252
Function: Dispatcher->dispatch(Object(Request))

File: /home/wwwojs-test/public_html/index.php line 68
Function: PKPApplication->execute()