Globalizacja a ryzyko bankructwa przedsiębiorstw

Autor

  • Andrzej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.7.6

Słowa kluczowe:

Globalizacja, bankructwo

Abstrakt

The economy in the world today is becoming increasingly similar to “economic instability”. The progressive processes of globalization, the development of capital markets and transnational companies and the complex and concentrated as a result of this network of connections (global spider web) in the economy mean that not only the economy, business, but also risk are subjected to globalization. This also includes a risk of bankruptcy. Practice shows that the faster virus spreads to the bankruptcy the stronger is the connection between business attacked with the diseases of insolvency and other, domestic and foreign partners. Globalization intensifies the power of spreading of bankruptcies. The article presents the impact of the risk of globalization on the bankruptcy risk of firms in the economy.

Bibliografia

Bankructwa przedsiębiorstw – zgodnie z prawem czy ekonomią?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1/2009.

Bauer K., 2009, Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Kuciński K., Mączyńska E., 2005, Wprowadzenie [w:] K. Kuciński, E. Mączyńska, Zagrożenie upadłością, SGH, Warszawa.

Mączyńska E., 2009a, Bankructwa – globalny efekt domina [w:] I. Lichniak, Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu, SGH, Warszawa.

Mączyńska E., 2009b, Bankructwa przedsiębiorstw jako niedostosowanie do przyszłości (analiza w kontekście funkcjonowania sądów gospodarczych [w:] Finanse 2009 – teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Mączyńska E., 2008c, Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, SGH, Warszawa.

Mączyńska E., 2004d, Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością [w:] D. Appenzeller, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003. Teoria i praktyka, AE Poznań, Poznań.

Mączyńska E., 2009e, Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, SGH, Warszawa.

Mączyńska E., 2009f, Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa [w:] A. Fierla, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, SGH, Warszawa, s. 57.

Mączyńska E., 2010g, Rachunkowość a wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami działalności gospodarczej [w:] E. Mączyńska, Z. Messner, Zagrożenie działalności gospodarczej a prawo bilansowe, PTE-SK w Polsce, Warszawa.

Mączyńska E., 2009h, Siła, tradycja i grzechy rachunkowości, „Rachunkowość”, nr 10.

Mączyńska E., 2010i, Syndrom hieny upadłościowej, „Gazeta Bankowa”.

Mączyńska E., 2004j, Systemy wczesnego ostrzegania, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 12.

Mączyńska E., 2009k, Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach [w:] I. Lichniak, Nauka o przedsiębiorstwie.

Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa.

Mączyńska E., 2009l, Upadłość przedsiębiorstwa. Zaprzestanie działalności [w:] I. Lichniak, Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa.

Mączyńska E., 2008m, Zarządzanie w warunkach ekonomii niepewności. Systemy wczesnego ostrzegania [w:] L. Lewandowska, Nowe koncepcje zarządzania i finansowania rozwoju firm regionu łódzkiego, PTE, Łódź.

Sztucki T., 2000, Myśli o biznesie, Difin, Warszawa.

Tokarski A., 2010, Przyczyny i symptomy upadłości przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej [w:] P. Maśloch, J.M. Stankiewicz, Zarządzanie w XXI wieku, WSB Toruń, Toruń.

Tokarski A., 2009, Rola rachunkowości w postępowaniu upadłościowym [w:] T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Tokarski A., Tokarski M., 2006, Rachunkowość źródłem informacji o przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw w polskiej gospodarce [w:] T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Akademia Rolnicza – Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Ustawa z 28 lutego 2003 roku „Prawo upadłościowe i naprawcze” (Dz.U. nr 60, poz. 535).

Pobrania

Opublikowane

2011-01-01

Jak cytować

Tokarski, A. (2011). Globalizacja a ryzyko bankructwa przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 82–89. https://doi.org/10.24917/20833296.7.6