Zachowania organizacyjne mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu

Autor

  • Danuta Janczewska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.9.7

Słowa kluczowe:

mikro przedsiębiorstwo, zarządzanie, kryzys, analiza ryzyka

Abstrakt

Kryzys uważany jest obecnie za zjawisko ekonomiczne na trwałe wpisane w działalność przedsiębiorstw. Analiza zjawisk kryzysowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem prowadzi do wskazania źródeł i przyczyn jego powstawania. Mogą one leżeć wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również pochodzić z jego otoczenia. Teorie powstałe na gruncie zainteresowania badaczy dotyczą metod identyfikacji przyczyn oraz wpływu kryzysu na przedsiębiorstwo. Duże firmy i korporacje posiadają wypracowane modele analizowania sygnałów zbliżającego się kryzysu oraz procedury określające zasady postępowania w warunkach kryzysu. Mikroprzedsiębiorstwa nie mają wystarczającej wiedzy oraz menedżerów, którzy są w stanie dostrzec zbliżający się kryzys oraz sformułować zalecenia zapobiegające jego rozwojowi. Celem artykułu jest prezentacja zachowań organizacyjnych mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu. Przedstawione zostały w nim badania własne zachowań mikroprzedsiębiorstw na podstawie branży cukierniczej. 

Biogram autora

Danuta Janczewska - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Danuta Janczewska, dr inż., afiliacja SAN w Łodzi, adiunkt, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Adiunkt na Wydziale Zarządzania, w Katedrze Marketingu i Logistyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą sektora MŚP, w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości oraz podnoszenia konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw. Ma wieloletnią praktykę biznesową, współpracowała też z uczelniami menedżerskimi. Jest autorką ponad 60 publikacji związanych z przedsiębiorczością, innowacyjnością i podnoszeniem konkurencyjności MŚP.

Bibliografia

Antoszkiewicz, J.D. (1997). Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów. Warszawa: POLTEXT.

Baliś, M. (2012). Dobre i złe praktyki w zarządzaniu finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w aspekcie zagrożenia kontynuacji działalności podmiotu. W: J. Buko (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012. Szczecin: Wyd. Uniwersytet Szczeciński.

Białoń, L. Janczewska, D. (2006). Menedżer marketingu w firmie przyszłości. W: Białoń L. (red.), The Quality of Specialist Education in Terms of Managing Methods. Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska.

Bizoń-Górecka, J., 2001. Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: Wyd. Oficyna Wydawnicza OPO.

Breen, B., Hamel G. (2008). Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości. Warszawa: Wyd. Red Horse.

Brussa, A., Tarnawa, A. (2010). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Wyd. PARP.

Drucker, P. (2009). Zarządzanie XXI w. Wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Iwanek, T. (2003). Kryzys i jego odmiany. Wrocław: Wyd. WSZ Edukacja.

Janczewska, D. (2011). Badanie powstawania źródeł zagrożenia kryzysem podczas realizacji procesu innowacyjnego. W: Dembowska B., Gonicka J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Łódź: Wyd. AHE.

Kuchciak, I. (2012). Korzyści z wymiany informacji dla mikro i małych przedsiębiorstw podmiotu. W: J. Buko (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Szczecin: Wyd. Uniwersytet Szczeciński.

Masłyk-Musiał, E. (2003). Organizacje w ruchu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Nęcki, Z. (2000). Negocjacje w biznesie. Kraków: Antykwa.

OECD (2009). Strategic Response to the Financial and Economic Crisis. Contributions to the Global Effort. Paris: OECD.

Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K., Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa: PARP.

Pritchard, C. (2002). Zarządzanie ryzykiem w projektach. Warszawa: WIG-Press.

Robbins, S.P. (2001). Zachowania organizacji. Warszawa: PWE.

Robbins, S.P., Judge, T.A. (2011). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.

Sikorski, C. (2004). Zachowania ludzi w organizacjach. Warszawa: PWN.

Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Kondycja sektora MSP 2008 – Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Warszawa: Lewiatan.

Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE.

Urbanowska-Sojkin, E. (1999). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej.

Włodarczyk, M., Marjański, A. (2009). Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Zarządzanie kryzysem w organizacjach gospodarczych. Łódź: Wyd. SWSPiZ, TomX , Zeszyt 7.

Wolański, R. (2012). Obciążenia poza podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw. W: Buko J. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Szczecin: Wyd. Uniwersytet Szczeciński.

Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna. Warszawa: Wyd. IOiZwP „Orgmasz”.

Zaborowska, D. (2011). Zarządzanie w kryzysie. W: B. Dembowska, J. Gonicka (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie. Łódź: Wyd. AHE.

Pobrania

Opublikowane

2013-12-28

Jak cytować

Janczewska, D. (2013). Zachowania organizacyjne mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 112–122. https://doi.org/10.24917/20833296.9.7

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>