Kształcenie na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Autor

  • Celina Grażyna Gabińska Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.19

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, edukacja, Podlasie

Abstrakt

Contemporary entrepreneurship can be described in terms of high competition, globalization and rapid pace of change. The ability to meet expectations followed by global changes depends on the level of society economic awareness and the enterprising skills. The basic feature of the rural entrepreneurship is the vast context of its circumstances, especially close relations with the locals. However, the most important element influencing entrepreneurial activities is a person. The person with his intellect and creativity allows new solutions to be created. Antherfactor, which also influences entrepreneurship, is the condition of the environment. For the region, where the entrepreneurship development should play an important role, the education should be a starting point. Regional promotion of the entrepreneurial spirit and competence in education process is the basis of the promotion of entrepreneurial attitude towards educating individuals, social structures and organizations. Entrepreneurship is becoming a stabilizing factor that improves material situation of farmers and villagers resulting from initiating new economic activities both agricultural and non-agricultural. There is a need to stimulate and support the companies in rural areas. The aim of this article is to present the conditions and directions of development as well as to determine the opportunities and threats of entrepreneurship development with reference to education in rural areas in Podlasie region.

Bibliografia

Adamczyk W., 2006, Przedsiębiorczość: próba systematyki, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.

Bocian A.F., 2010, Ekonomia – polityka – etyka, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Brodziński Z., 2004, Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów problemowych oraz małych i średnich miast dotkniętych bezrobociem strukturalnym, Wyd. OROW Olsztyn, Olsztyn 2004.

Chmielak A., Plawgo B., 2005, Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża.

Chmielak A., Plawgo B., 2006, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)[w:] Podlasie – kierunki zmian, A.F. Bocian (red.), Wyd. Fundacji Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok.

Chmieliński P., 2006, Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywy rozwoju, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.

Fedyszak-Radziejewska B., Kłodziński M., 2002, Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.

Gaweł A., 2007, Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.

Gruszecki T., 2009, Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Wyd. SGM.

Gutkowska K., 2009, Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie z Unią Europejską, Wyd. SGGW w Warszawie, Warszawa.

GUS, 2005, Mały rocznik statystyczny, Warszawa.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl (odczyt: 26.02.2011).

http://pl.wikipedia.org/wiki/przeds./ (odczyt: 30.06.2011).

Halamska M., 2002, Przedsiębiorczość, przedsiębiorcy [w:] Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, M. Kłodziński (red.), IRWiR PAN, Warszawa.

Horodeński R., Sadowska-Snarska C., 2010, Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, Wyd. WSE w Białymstoku, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Jabłońska-Urbaniak T., 2010, Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Wyd. MRiRW, Warszawa.

Jaworowski P., 2004, Wybrane problemy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wyd. UMK, Toruń.

Kamińska W., 2004, Kształtowanie się pozarolniczej indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce, Wyd. IGiAS PAN, Kielce.

Kamińska W., 2006, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce, Wyd. IGiPz PAN Warszawa.

Kamiński R., 2009, Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Wyd. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Kapusta F., 2006, Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań.

Kożuch A., 2002, Rozwój obszarów wiejskich. Teoria i praktyka, Wyd. AP w Siedlcach, Siedlce.

Krajewski K., Śliwa J., 2004, Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wyd.

Naukowe Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Landes D.S., 2000, Bogactwo i nędza narodów, Wyd. „Muza”, Warszawa.

Lichtarski J., 2003, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE im. Oskarego Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Misiąg W., 2005, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Wyd. Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.

Ostaszewski J., 2005, Podstawowe determinanty rozwoju przedsiębiorczości, Wyd. UW, Warszawa.

Ostrowski T., Wąsowicz K., 2003, Przedsiębiorczość komunalna, Wyd. Akademii Pedagogicznej

w Krakowie, Kraków.

Piecuch T., 2010, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. CH. Beck, Warszawa.

. Popławski T., Truszkowska J., 2010, Kapitał ludzki i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego

w świetle badań [w:] Rola kształcenia ustawicznego w kreowaniu przedsiębiorczości na terenie subregionu łomżyńskiego, Z. Piotrowski (red.),Wyd. WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Łomża.

Plawgo B., 2007, Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski Wschodniej, Wyd. WSAP w Białymstoku, Białystok.

Podedworny H., Wnorowski H., 2001, Gospodarka rolno-żywnościowa Podlasia wobec wyzwań przyszłości, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok.

Siekierski J., 2003, Behawioralne aspekty zachowań aktywizujących w gospodarce rynkowej, Wyd. AR, Szczecin.

Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2006.

Suchy S., 2010, Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych, Wyd. Difin, Warszawa.

Targalski J., 2003, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Waldziński D., 2005, Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Wyd. WSIiZ Olsztyn.

Wierzbicki B., 2005, Przedsiębiorczość pozarolnicza a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Wyd. Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa.

Wilkin J., 2006, Polska strategia w procesie polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, Wyd. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.

Zając D., 2004, Mała i średnia przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Gabińska, C. G. (2012). Kształcenie na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 259–277. https://doi.org/10.24917/20833296.8.19