Przedsiębiorczość w edukacji dzieci i młodzieży dla świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

Autor

  • Zbigniew Ożdżyński Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.16

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, edukacja, ruch drogowy

Abstrakt

The article presents the results of studies related to children and adolescents’ awareness of the road dangers and their conscious and safe participation in the road traffic. Additionally it indicates stages of education, which should undergo changes resulting in the safety improvement on the Polish roads.

The conclusions of the study are compared with the intentions of the National Road Safety Programme Gambit 2005 in the field of education referring to the road safety and the conclusions of the analysis of safety on Polish roads.

The article discusses the erroneous actions of adults towards children entailing failures in traffic laws observance by children and adolescents.

Bibliografia

Brzozowski T.T., 2007, Przedsiębiorczość – pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 3, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 198–203.

Chmielewski J., Szczuraszek T., 2005, Gromadzenie danych o zdarzeniach drogowych [w:] Bezpieczeństwo ruchu drogowego, T. Szczuraszek (red.), WKiŁ, Warszawa, s. 14–41.

Huczek M., 2009, Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 88–98.

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., 2009, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.

Komenda Główna Policji, Dane statystyczne wypadków drogowych: Długie weekendy i święta: Weekend majowy, http://dlakierowcow.policja.pl/portal/dk/834/47562/Weekend_majowy.html (dostęp: lipiec 2011).

Komenda Główna Policji, Dane statystyczne wypadków drogowych: Długie weekendy i święta: Weekend sierpniowy, http://dlakierowcow.policja.pl/portal/dk/834/47565/Weekend_sierpniowy.html (dostęp: lipiec 2011).

Komenda Główna Policji, Wypadki drogowe – raporty roczne, http://dlakierowcow.policja.pl/portal/dk/807/47493/Wypadki_drogowe__raporty_roczne.html (dostęp: lipiec 2011).

Makieła Z., Rachwał T., 2010, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.

Mazur A., 2005, Rola szkolnej edukacji komunikacyjnej w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, http://www.sp1rumia.fc.pl/publikacje/wychkomunik.pdf (dostęp: sierpień 2011).

Merkisz J., Nowakowski T., Smalko Z., 2007, Bezpieczeństwo w transporcie [w:] Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, B. Liberadzki, L. Mindura (red.), Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa – Radom, s. 499–561.

Ministerstwo Infrastruktury, Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005 – 2007 – – 2013 Gambit 2005, http://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/Gambit_2005_RM.pdf (dostęp: luty 2011).

Okoń W., 1998, Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.

Ożdżyński Z., 2010, Transfer wiedzy a bezpieczeństwo ruchu drogowego [w:] Szkoły wyższe w gospodarce regionów, J. Wernik, K.J. Wołosz (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 140–146.

Zielińska S., Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Szkolna edukacja motoryzacyjna, http://prbrd.gda.pl/wp-content/themes/prbrd/pliki/edukacja_motoryzacyjna.pdf (dostęp: luty 2011).

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Ożdżyński, Z. (2012). Przedsiębiorczość w edukacji dzieci i młodzieży dla świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 198–216. https://doi.org/10.24917/20833296.8.16