Doskonalenie zawodowe kierowców a przedsiębiorczość

Autor

  • Jerzy Janczewski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Katedra Systemów Transportowych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.15

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, edukacja, kierowcy zawodowi

Abstrakt

The aim of the article is to discuss problems and assumed results of training of the professional drivers in Poland. It presents the participants of the training system and it describes the training process starting from a candidate for a course and finishing with acquiring the driving license of the professional driver. Additionally, it indicates a role and influence of the personnel of the transportation companies over the transportation costs. It also discusses significance of such trainings and entrepreneurship from the point of view traffic road safety and reasonable cars exploitation.

Bibliografia

Autobusy komunikacji miejskiej Ipswich z Fleet Managerem, http://drabpol.pl/pl/STRONAG%C5%81%C3%93WNA/tabid/38/Default.aspx (dostęp: 11.08.2011).

Bezpiecznie znaczy oszczędnie, 2009 02 20, http://www.flota.com.pl/cms/index.php/27735/bezpiecznie_znaczy_oszczednie.html (dostęp: 25.07.2011).

Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 28.03.2011.

Bratnicki M., Strużyna J., red., 2001, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Bratnicki M., 2002, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Bratnicki M., ed., 2003, Organizational entrepreneurship: conceptual advances and some empirical tests, Katowice.

Burzyński Sz., 2010, Kierunki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie transportowym na przykładzie szkoleń kierowców w Polsce, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, inżynierska praca dyplomowa, promotor dr inż. Jerzy Janczewski, Łódź.

Cooke P.N.C., 2004, Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem floty, IPM sp. z o.o., Wrocław.

Cooke P.N.C., 2005, Zarządzanie flotą samochodową Strategie, IPM sp. z o.o., Wrocław.

Czy zabraknie kierowców zawodowych?, http://www.log24.pl/artykuly/czy-zabraknie-kierowcow-zawodowych,605 (dostęp: 6.10.2011).

Doskonalenie techniki jazdy na symulatorze jazdy w WSCiL, http://truckfocus.pl/szkolenia/5470/doskonalenie-techniki-jazdy-na-symulatorze-jazdy-w-wscil?n30 (dostęp: 16.08.2011).

Drozdowski G., 2006, Przedsiębiorczość w świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, „Studia Lubuskie” nr 2/2006, PWSZ Sulechów, s. 223–229.

Drucker P.F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.

Drucker P.F., 2002, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.

Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, Dz.U UE, L 226/4 (dostęp: 10.09.2003).

ERIC przeszkoli kierowców, http://moto.onet.pl/1566200,1,eric-przeszkoli-kierowcow,artykul.html?node=2 (dostęp: 27.07.2011).

Fleet Conference, Ożarów Mazowiecki 23.03.2010, materiały niepublikowane.

Fleet &Business Day 2010, Warszawa 02.12.2010, materiały niepublikowane.

Kirzner I., 2003, Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago 1973 [w:] M. Łuczak (red.), Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.

Kotarbiński T., 1975, Traktat o dobrej robocie, wyd. 6, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Łuczak A., Najmiec A., 2009, Badania sprawności psychofizycznej kierowców wypadkowych i bezwypadkowych w aspekcie prewencji wypadkowej i zwiększania kultury bezpieczeństwa w transporcie drogowym, Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej, CIOP, Warszawa.

Mercedes szkoli kierowców, http://infobus.pl/text.php?from=mail&id=31740 (dostęp 26.07.2011).

Mitraszewska I., Kaminska E., 2007, Rynek pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy kierowców zawodowych, „Biuletyn Instytutu Transportu Samochodowego”, zeszyt 2(20), s. 4–16.

Nie wszyscy wiedzą jak oszczędniej jeździć, http://www.wnp.pl/wiadomosci/152712.html, (dostęp: 11.10.2011).

Pszczołowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.

Scania Driver Support, http://www.scania.pl/trucks/safety-driver-support/driver-support-systems/scania-driver-support/ (dostęp: 26.07.2011).

Sexton D., Bowman-Upton N., 1991, Entrepreneurship, Macmillan, New York.

Symela K., Rozwój doskonalenia zawodowego w innowacyjnej gospodarce, Instytut Technologii i Eksploatacji, Państwowy Instytut w Radomiu, http://innowacyjneprogramy.pl/publikacje/Innowa_art_Symela.pdf (dostęp: 30.09.2011).

Systemy Scanii monitorujące wydajność kierowcy i pojazdu, http://truckfocus.pl/nowosci/5550/systemy-scanii-monitorujace-wydajnosc-kierowcy-i-pojazdu?n35= (dostęp: 20.09.2011).

Uniwersalny model kompetencyjny, 2011, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ze zmianami, które weszły w życie do dnia 1 września 2011.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ze zmianami, które weszły w życie do dnia 6 maja 2011.

Zielińska A., 2006, Rok 2005 na polskich drogach. Analiza danych o wypadkach drogowych, „Kwartalnik BRD”, nr 1.

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Janczewski, J. (2012). Doskonalenie zawodowe kierowców a przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 183–197. https://doi.org/10.24917/20833296.8.15

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>