Redaktor naczelny

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

Zastępca redaktora naczelnego – Redaktor prowadzący

Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

Redaktorzy publikacji on-line

dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

Sekretarz Redakcji

dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Poland

Sekretarz Redakcji (bazy i indeksacja czasopisma)

dr Marcin Semczuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, Zakład Geografii Ekonomicznej, Poland

Redaktorzy statystyczni

dr Bartosz Jenner, Reckitt Benckiser, UK, Hull, United Kingdom

dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

dr Jan Szeja, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Poland

Rada Redakcyjna (Naukowa)

dr Monika Borowiec, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

dr Roy Canning, University of Stirling, United Kingdom

prof. USz dr hab. Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Badań Miast i Regionów, Poland

dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

dr Wiesława Gierańczyk, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Poland

prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Poland

prof. Anatol Jacobson, Irkutsk State Transport University, Russian Federation

dr Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

prof. dr Matthias Pilz, University of Cologne, Germany

Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

prof. dr Tatjana Resnik-Planinc, University of Ljubljana, Słowenia, Slovenia

prof. dr Ryszard E. Rózga Luter, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Mexico

Ph.D. Natalia Syssoeva, Irkutsk Scientific Center of RAS, Russian Federation

prof. dr Zdeněk Szczyrba, Katedra Geografie, Univerzita Palackého v Olomouci, Czechia

dr Anna Irena Szymańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Poland

dr hab. Anna Tobolska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Przestrzennej, Poland

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland

dr Krzysztof Wiedermann, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Poland

prof. dr Yolanda Carbajal Suárez, Universidad Autónoma del Estado de México, Faculty of Economics, Mexico

dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

Lista Recenzentów do 2012

prof. dr hab. Antoni Fajferek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Poland

prof. IGiPZ dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Poland

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

Lista Recenzentów 2013-2014

Prof. UP dr hab. Peter Čuka, College of Business and Hotel Management, Czechia

prof. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Poland

prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Poland

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Poland

dr hab. Marta Najda-Janoszka, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Zarządzania w Turystyce, Poland

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Poland

prof. IGiPZ dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Poland

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland

dr Paweł Marek Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Polityki Gospodarczej, Poland

prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Lista Recenzentów 2015-2016

dr Katarzyna Bartusik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, Poland

dr Bernard Binczycki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania

prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Poland

dr Liudmila Fakeyeva, Państwowy Uniwersytet w Mińsku, Belarus

prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Poland

prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Poland

dr Andrea Gubik, Uniwersytet w Miszkolcu, Węgry, Hungary

dr Wojciech Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Poland

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Poland

dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland

dr Karolina Kotulewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych, Poland

doc. dr Nazar Kudła, Lwowski Państwowy Instytut Ekonomii i Turystyki, Ukraine

dr hab. Marta Najda-Janoszka, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Zarządzania w Turystyce, Poland

prof. dr Tatjana Resnik-Planinc, University of Ljubljana, Słowenia, Slovenia

dr Jacek Strojny, Politechnika Rzeszowska, Poland

dr Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland

dr Paweł Marek Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Polityki Gospodarczej, Poland

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland

dr Agnieszka Żur, Uniwersystet Ekonomiczny w Krakowie

Lista Recenzentów 2017-2018

prof. dr hab. Jadwiga Berbeka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Turystyki, Polska, Poland

prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Uniwersytet Jagielloński , Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Poland

prof. UEL dr hab. Nora Katona, Uniwersytet Eötvös Loránd , Wydział Psychologii Społecznej i Edukacyjnej, Hungary

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Poland

Prof. UEK dr hab. Joanna Kudełko, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

dr hab. Marta Najda-Janoszka, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Zarządzania w Turystyce, Poland

prof. dr hab. Franciszek Piontek, WSB w Dąbrowie Górniczej

dr Karolina Smętkiewicz, UM Uniejów, Poland

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland

Lista Recenzentów od 2019 r.

dr Bernard Binczycki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania

prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. USz dr hab. Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Badań Miast i Regionów, Poland

dr hab. Diana Dryglas, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Poland

prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa, Poland

Prof. UEK dr hab. Joanna Kudełko, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

prof. UJ dr hab. Marlena Pecyna, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Cywilnego, Poland

prof. UP dr hab. Wojciech Piontek, WSB w Dąbrowie Górniczej, Poland

Prof. P.Cz. dr hab. Marek Szajt, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Poland

dr Anna Irena Szymańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Poland

dr Ludmiła Wałaszczyk, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Poland

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland