Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

Zastępca redaktora naczelnego – Redaktor prowadzący

prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

Redaktorzy publikacji on-line

dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

Sekretarz Redakcji

dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

dr Monika Borowiec-Gabryś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

Sekretarz Redakcji (bazy i indeksacja czasopisma)

dr Marcin Semczuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, Zakład Geografii Ekonomicznej, Poland

Redaktorzy statystyczni

dr Bartosz Jenner, Reckitt Benckiser, UK, Hull, United Kingdom

dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

dr Jan Szeja, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Poland

Rada Redakcyjna (Naukowa)

dr Monika Borowiec-Gabryś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

dr Roy Canning, University of Stirling, United Kingdom

prof. USz dr hab. Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Badań Miast i Regionów, Poland

dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

dr Wiesława Gierańczyk, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Poland

prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Poland

prof. Anatol Jacobson, Irkutsk State Transport University, Russian Federation

dr Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

prof. dr Matthias Pilz, University of Cologne, Germany

prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

prof. dr Tatjana Resnik-Planinc, University of Ljubljana, Słowenia, Slovenia

prof. dr Ryszard E. Rózga Luter, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Mexico

Ph.D. Natalia Syssoeva, Irkutsk Scientific Center of RAS, Russian Federation

prof. dr Zdeněk Szczyrba, Katedra Geografie, Univerzita Palackého v Olomouci, Czechia

dr Anna Irena Szymańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Poland

dr hab. Anna Tobolska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Przestrzennej, Poland

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland

dr Krzysztof Wiedermann, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Poland

prof. dr Yolanda Carbajal Suárez, Universidad Autónoma del Estado de México, Faculty of Economics, Mexico

dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katera Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Poland