Wydawca / Publisher: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków, Polska (Poland)

Główna osoba do kontaktu

dr Mariusz Cembruch-Nowakowski
Sekretarz Redakcji
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Tel. (+48) 12 662 62 50

Wsparcie techniczne

Sławomir Dorocki