Kontakt

Wydawca / Publisher: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków, Polska (Poland)

Główna osoba do kontaktu

dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Telefon (+48) 12 662 62 50

Wsparcie techniczne

dr Sławomir Dorocki