Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 8 Introduction Szczegóły   PDF (English)
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał
 
Vol 7 Introduction Szczegóły   PDF (English)
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał
 
Vol 6 Introduction Szczegóły   PDF (English)
Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał
 
Vol 13 Assessment Strategies and Evidence-Based Interventions Abstrakt   PDF
Nora Katona
 
Vol 13 Specialisations of University Graduates and Changes in the Labour Market in Voivodeships Abstrakt   PDF
Agnieszka Mrozińska
 
Vol 13 Expectations of Entrepreneurs in the Recruitment Process of Vocational Schools Graduates Based on the Examples of Poland, Lithuania and Latvia – Benchmarking Analysis Abstrakt   PDF
Anna Iwacewicz-Orłowska
 
Vol 14 Changing Entrepreneurship Learning Ecosystems: Massive Open Online Courses. Opportunities and Limitations Abstrakt   PDF
Agnieszka Żur
 
Vol 10 10 lat konferencji z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Szczegóły   PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 4 A jednak win-win: pragmatyka etyki przedsiębiorczości, czyli nowe spojrzenie na negocjacje Abstrakt   PDF
Paweł J. Dąbrowski
 
Vol 9 Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu Abstrakt   PDF
Danuta Piróg
 
Vol 6 Aktywność ekonomiczna przedsiębiorstw małej i średniej skali w Polsce Abstrakt   PDF
Paulina Filip
 
Vol 11 Aktywność fizyczna i turystyczna wśród uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Krakowa Abstrakt   PDF
Anna Dubińska
 
Vol 11 Aktywność samorządów terytorialnych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w województwie małopolskim Abstrakt   PDF
Monika Borowiec-Gabryś, Sławomir Dorocki, Małgorzata Zdon-Korzeniowska
 
Vol 4 Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie - wybrane aspekty Abstrakt   PDF
Małgorzata Kosała, Agnieszka Pichur
 
Vol 6 Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego Abstrakt   PDF
Jacek Strojny
 
Vol 13 Analiza realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin „Jaksa” Abstrakt   PDF
Rafał Bielecki
 
Vol 5 Analiza sektora MŚP na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia Abstrakt   PDF
Katarzyna Świerczewska-Pietras
 
Vol 2 Analiza uwarunkowań rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim Abstrakt   PDF
Elżbieta Mitura, Ewa Oleksiejczuk, Anna Oleksiejczuk
 
Vol 6 Badania i rozwój jako element przedsiębiorczości w krajach europejskich Abstrakt   PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 12 Badanie efektywności programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości na podstawie studium przypadku Politechniki Warszawskiej – komunikat z badań Abstrakt   PDF
Agnieszka Skala
 
Vol 12 Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych Abstrakt   PDF
Tomasz Rachwał, Krzysztof Wach
 
Vol 6 Badanie jakości globalizacji 2009 – ekonomiczne i zarządcze problemy a agroturystyka Abstrakt   PDF
Janusz Feczko
 
Vol 12 Badanie poziomu przedsiębiorczości indywidualnej na grupie studentów studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Abstrakt   PDF
Jacek Strojny, Michał Chodorek
 
Vol 11 Baza noclegowa jako czynnik rozwoju regionów w Polsce Abstrakt   PDF
Krzysztof Sala
 
Vol 13 Baza rekreacyjno-sportowa i jej funkcjonowanie w mieście przemysłowym (na przykładzie Gliwic) Abstrakt   PDF
Agata Kurek-Obrocka
 
Vol 13 Bezpieczeństwo konsumenta w transakcjach kredytowych Abstrakt   PDF
Paweł Nowak
 
Vol 8 Budowanie postaw przedsiębiorczych w pracy pedagogicznej przez oddziaływanie psychologiczne Abstrakt   PDF
Elżbieta Choinkowska
 
Vol 13 Business Model Concept Based on Knowledge in Microenterprise Abstrakt   PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 4 Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt   PDF
Urszula Grzyb
 
Vol 8 Charakterystyka podstawowych rodzajów upadłości firm w edukacji przedsiębiorczości Abstrakt   PDF
Andrzej Tokarski
 
Vol 10 Charakterystyka sektorów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy województwa śląskiego Abstrakt   PDF
Jacek Petryszyn
 
Vol 14 Charakterystyka turystyki miejskiej wśród studentów krajów Grupy Wyszehradzkiej Abstrakt   PDF
Kamila Ziółkowska-Weiss, Michał Żemła
 
Vol 14 Część 1. Rola przedsiębiorczości w rozwoju układów regionalnych i lokalnych Szczegóły   PDF
- - - - - - - - - - - - - -
 
Vol 14 Część 2. Wpływ przedsiębiorczości na rozwój działalności usługowej Szczegóły   PDF
- - - - - - - - - - - - - -
 
Vol 14 Część 3. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju działalności turystycznej Szczegóły   PDF
- - - - - - - - - - - - - -
 
Vol 14 Część 4. Przedsiębiorczość w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej Szczegóły   PDF
- - - - - - - - - - - - - -
 
Vol 10 Czy ekonomia w praktyce będzie przydatna w praktyce? Abstrakt   PDF
Agnieszka Świętek
 
Vol 1 Czy jest miejsce dla doradcy zawodowego i SZOKu w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących? Abstrakt   PDF
Jerzy Desperak
 
Vol 2 Czy przedsiębiorczość ma płeć? Abstrakt   PDF
Jan Szczepankiewicz
 
Vol 3 Czy uczenie się przez całe życie jest postawą przedsiębiorczą Abstrakt   PDF
Nadine Bednarz
 
Vol 11 Czynniki sukcesu małego przedsiębiorstwa transportowego. Analiza wybranego przypadku Abstrakt   PDF
Jerzy Janczewski
 
Vol 12 Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa Abstrakt   PDF
Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
 
Vol 6 Czynniki warunkujące tworzenie sieci współpracy w regionie Podkarpacia Abstrakt   PDF
Jan Cebulak
 
Vol 8 Dark tourism jako element innowacyjności biur podróży Abstrakt   PDF
Marcin Popiel
 
Vol 12 Determinanty przedsiębiorczości w opinii nauczycieli i przedsiębiorców. Konkluzje i praktyczne wskazania z programu Perspective Abstrakt   PDF
Mariusz Makowski
 
Vol 13 Developing Entrepreneurial Competencies of the RLG Project Participants – Applicability of Assessment Tools and Results of Pilot Studies Abstrakt   PDF
Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Wiktor Osuch, Agnieszka Świętek, Tomasz Rachwał
 
Vol 1 Doskonalenie relacji międzyludzkich wyzwaniem społeczeństwa XXI wieku Abstrakt   PDF
Beata Ciupińska
 
Vol 8 Doskonalenie zawodowe kierowców a przedsiębiorczość Abstrakt   PDF
Jerzy Janczewski
 
Vol 6 Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw sektora MŚP w powiecie tarnobrzeskim i stalowowolskim Abstrakt   PDF
Agnieszka Buś-Bidas
 
Vol 3 Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych Abstrakt   PDF
Wojciech Jarczewski
 
1 - 50 z 589 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2449-9048