Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 10 Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu rozwojem JST Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Małgorzata Baran
 
Vol 7 Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Magdalena Kochmańska
 
Vol 10 Kreowanie zachowań przedsiębiorczych w procesie zarządzania zespołem projektowym na przykładzie uczelni wyższej Abstrakt PDF
Małgorzata Baran, Monika Kłos, Jacek Strojny
 
Vol 7 Zarządzanie wiekiem jako strategia wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w dobie globalizacji Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 10 Znaczenie zarządzania marketingowo-logistycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw MŚP – ujęcie regionalne Abstrakt PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 8 Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem Abstrakt PDF
Anna Irena Szymańska
 
Vol 10 Przedsiębiorczość jako odpowiedź na narastającą turbulencję otoczenia współczesnych przedsiębiorstw Abstrakt PDF
Łukasz Wściubiak
 
Vol 8 Podstawy budowy modelu dynamiki systemu zarządzania oraz jego symulacja w organizacji gospodarczej (na podstawie metodologii dynamiki systemów J.W. Forrestera) Abstrakt PDF
Paweł Żukowski
 
Vol 14 Proces zarządzania zasobami wiedzy w działalności logistycznej przedsiębiorstw MŚP Abstrakt PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 14 Przedsiębiorczość międzynarodowa w teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa Abstrakt PDF
Ireneusz Drabik
 
Vol 9 Zachowania organizacyjne mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu Abstrakt PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 11 Postawy przedsiębiorcze w zarządzaniu marketingowo-logistycznym mikroprzedsiębiorstwem – ujęcie regionalne Abstrakt PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 4 Kodeks etyczny jako narzędzie zarządzania relacjami z pracownikami Abstrakt PDF
Aleksandra Stanek
 
Vol 11 Zastosowanie smart specialisation przy wykorzystaniu benchmarkingu na przykładzie województwa podkarpackiego i małopolskiego Abstrakt PDF
Michał Kościółek, Jacek Strojny
 
Vol 4 Etyka zarządzania w okresie przeobrażeń cywilizacyjnych współczesnego świata Abstrakt PDF
Ewa Oleksiejczuk, Anna Oleksiejczuk
 
Vol 11 Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Anna Prusak
 
Vol 5 Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Marian Huczek
 
Vol 5 Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego Abstrakt PDF
Ewa Oleksiejczuk, Anna Oleksiejczuk
 
Vol 10 Potencjał przedsiębiorczy Podkarpacia – analiza benchmarkowa województwa na tle wybranych regionów Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Dawid Karaś, Natalia Kopeć
 
Vol 14 Innowacje w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym Abstrakt PDF
Jerzy Tutaj
 
Vol 9 Rola systemu poradnictwa zawodowego w edukacji i tworzeniu inicjatyw klastrowych w systemie oświaty na przykładzie miast: Zabrza, Gliwic i Rybnika Abstrakt PDF
Agata Pradela
 
Vol 12 Proces zarządzania wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie w aspekcie przekształcania w firmę inteligentną Abstrakt PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 1 Zarządzanie przedsiębiorcze w dobie globalizacji – perspektywa kulturowa Abstrakt PDF
Jacek Strojny
 
Vol 12 Rola geoinformacji we współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami Abstrakt PDF
Beata Stelmach-Fita
 
Vol 2 Innowacyjna strategia zarządzania zapasami materiałów jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności jednostki gospodarczej Abstrakt PDF
Paweł Żukowski
 
Vol 11 Zarządzanie zasobami ludzkimi w zespole projektowym na przykładzie grupy choreograficznej Abstrakt PDF
Kaja Kudełko
 
Vol 3 Model i symulacja dynamiki systemu zarządzania organizacją gospodarczą (ujęcie modelowe) Abstrakt PDF
Paweł Żukowski
 
1 - 27 z 27 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048