Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 14 Eventy jako element różnicujący produkt turystyczny miast – studium przypadku Pistoi (Włochy) Abstrakt PDF
Renata Rettinger, Małgorzata Bajgier-Kowalska
 
Vol 9 Rozwój przemysłu turystycznego departamentów Francji zamorskiej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 14 Charakterystyka turystyki miejskiej wśród studentów krajów Grupy Wyszehradzkiej Abstrakt PDF
Kamila Ziółkowska-Weiss, Michał Żemła
 
Vol 6 Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarki Chorwacji Abstrakt PDF
Renata Rettinger
 
Vol 7 Studia w zakresie turystyki na tle szkolnictwa wyższego w kraju Abstrakt PDF
Zbigniew Długosz, Szymon Biały
 
Vol 3 Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w Małopolsce w świetle badań empirycznych Abstrakt PDF
Diana Dryglas, Krzysztof Wach
 
Vol 13 Wpływ przedsiębiorczości mieszkańców i władz samorządowych na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie gminy Susiec (Roztocze Środkowe) Abstrakt PDF
Franciszek Mróz, Kamila Ziółkowska-Weiss
 
Vol 13 Rola turystyki w rozwoju obszarów transgranicznych na przykładzie Euroregionu Niemen Abstrakt PDF
Krzysztof Sala
 
Vol 12 Edukacyjna rola szlaków kulinarnych Abstrakt PDF
Piotr Dominik
 
Vol 12 E-turystyka natywna szansą rozwoju przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych Abstrakt PDF
Małgorzata Luc, Magdalena Tejwan-Bopp, Clemens Bopp, Jacek Bogusław Szmańda
 
Vol 10 Rola przedsiębiorczości lokalnej w dywersyfikacji produktu turystycznego Walencji (Hiszpania) Abstrakt PDF
Małgorzata Bajgier-Kowalska
 
Vol 9 Ewolucja tradycyjnych funkcji muzeum w narracyjne muzea multimedialne na przykładzie muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera Abstrakt PDF
Kamila Ziółkowska-Weiss
 
Vol 14 Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Camino de Santiago w Polsce Abstrakt PDF
Franciszek Mróz
 
Vol 14 Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości w regionie Abstrakt PDF
Kamila Płazińska, Bożena Elżbieta Wójtowicz
 
Vol 11 Aktywność fizyczna i turystyczna wśród uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Krakowa Abstrakt PDF
Anna Dubińska
 
Vol 11 Innowacyjne rozwiązania w dostosowywaniu przestrzeni miejskiej i rozwoju turystyki dla osób z niepełnosprawnością na przykładzie wybranych miast europejskich Abstrakt PDF
Marcin Popiel
 
Vol 14 Motywy podejmowania studiów na kierunku turystyka i rekreacja Abstrakt PDF
Rajmund Tomik, Agnieszka Ardeńska, Magdalena Ardeńska
 
Vol 11 Regulacje prawne dotyczące operowania przez przedsiębiorców w sferze turystyki a funkcjonowanie samorządu terytorialnego Abstrakt PDF
Paweł Marek Woroniecki
 
Vol 10 Przedsiębiorczość mieszkańców wybranych regionów turystycznych Kuby Abstrakt PDF
Renata Rettinger
 
Vol 14 Rozwój agroturystyki w południowo-wschodniej Polsce – ujęcie modelowe Abstrakt PDF
Mariola Tracz, Małgorzata Bajgier-Kowalska, Radosław Uliszak
 
Vol 14 Znaczenie turystyki w rozwoju Krynicy-Zdroju Abstrakt PDF
Agnieszka Brzosko-Sermak, Sławomir Dorocki
 
1 - 21 z 21 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048