Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 7 Studia w zakresie turystyki na tle szkolnictwa wyższego w kraju Abstrakt PDF
Zbigniew Długosz, Szymon Biały
 
Vol 8 Przedsiębiorczość a edukacja akademicka – analiza badań studentów Wydziału Zarządzania studiów stacjonarnych I stopnia Politechniki Rzeszowskiej Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Katarzyna Horska
 
Vol 7 Funkcjonowanie bielskiego ośrodka akademickiego w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Alina Haczek
 
Vol 13 Wybrane zagadnienia wirtualizacji uczelni wyższych Abstrakt PDF
Tomasz Gładysz
 
Vol 12 Badanie efektywności programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości na podstawie studium przypadku Politechniki Warszawskiej – komunikat z badań Abstrakt PDF
Agnieszka Skala
 
Vol 3 Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 4 Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 6 Finansowanie kształcenia studentów kierunku turystyka i rekreacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Instytutu Geografii UP w Krakowie) Abstrakt PDF
Witold Warcholik
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048