Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 5 Społeczeństwo informacyjne a gospodarowanie czasem wolnym. Etyczne konsekwencje desakralizacji życia społecznego Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 5 Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie mniejszości ...) Abstrakt PDF
Wiktor Osuch, Agnieszka Dwojak
 
Vol 5 Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości – metodologia, narzędzia i znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Bogusław Stankiewicz
 
Vol 5 Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się Abstrakt PDF
Wiesława Gierańczyk
 
Vol 5 Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 5 Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego przez edukowanie w zakresie przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Barbara Sawczuk-Gołaszewska
 
Vol 5 Sprawozdawczość finansowa i jej rola w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Abstrakt PDF
Grażyna Voss
 
Vol 5 Wykorzystanie strategii innowacyjnych opartych na kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa – na przykładzie przedsiębiorstw z grupy MŚP z branży przemysłu metalowego Abstrakt PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 5 Przedsiębiorczość, innowacyjność – społeczeństwo informacyjne czy: społeczeństwo informacyjne – przedsiębiorczość i innowacyjność? Abstrakt PDF
Krystian Sowislok
 
Vol 5 Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego Abstrakt PDF
Ewa Oleksiejczuk, Anna Oleksiejczuk
 
Vol 5 Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
Vol 5 Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048