Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 8 Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek
 
Vol 10 Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty Abstrakt PDF
Danuta Piróg
 
Vol 9 Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu Abstrakt PDF
Danuta Piróg
 
Vol 13 Rola szkolnictwa zawodowego w kształtowaniu lokalnego rynku pracy w Gdyni w latach 2000–2015 Abstrakt PDF
Renata Anisiewicz
 
Vol 13 Postawy abiturientów wobec rynku pracy. Szczecin i Czerniowce–studium przypadku Abstrakt PDF
Paweł Czapliński, Iryna Kibych
 
Vol 12 Edukacja przedsiębiorczości w ramach kształcenia zawodowego a sytuacja jego absolwentów na rynku pracy Abstrakt PDF
Agata Poczmańska Poczmańska, Roksana Pierwieniecka
 
Vol 4 Młode pokolenie Polaków wobec rynku pracy w okresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Izabela Szczepaniak-Wiecha
 
Vol 11 Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego Abstrakt PDF
Danuta Piróg
 
Vol 11 Regionalny rynek pracy – analiza sytuacji młodych ludzi w Polsce Wschodniej Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Dawid Karaś
 
Vol 10 Charakterystyka sektorów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy województwa śląskiego Abstrakt PDF
Jacek Petryszyn
 
Vol 10 Czy ekonomia w praktyce będzie przydatna w praktyce? Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek
 
Vol 1 Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy Abstrakt PDF
Elżbieta Mitura, Danuta Jamroz
 
Vol 1 Problematyka rynku pracy w edukacji przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Barbara Baran
 
Vol 2 Postawy uczniów ponadpodstawowych szkół ogólnokształcących dla dorosłych wobec rynku pracy Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 14 Kariera zawodowa nauczycieli w warunkach przemian w systemie edukacji: zarys stanu badań Abstrakt PDF
Danuta Piróg
 
Vol 3 Start młodzieży na rynku pracy Abstrakt PDF
Kazimierz Nowak
 
Vol 3 Zachowania młodzieży na współczesnym rynku pracy w Polsce. Abstrakt PDF
Krystian Sowislok
 
Vol 4 „Dzień przedsiębiorczości” - szansą na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy Abstrakt PDF
Joanna Mrożek
 
1 - 18 z 18 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048