Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 14 Model roli przedsiębiorczości w procesie kształtowania układów regionalnych Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 14 Kapitał społeczny i jego wpływ na efektywność rozwoju regionu na przykładzie Małopolski Abstrakt PDF
Monika Borgiasz-Stepaniuk
 
Vol 6 Gospodarka regionów granicznych w procesie integracji europejskiej Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki
 
Vol 8 Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 14 Znaczenie innowacyjności w gospodarce regionów Abstrakt PDF
Zbigniew Jan Makieła
 
Vol 11 Baza noclegowa jako czynnik rozwoju regionów w Polsce Abstrakt PDF
Krzysztof Sala
 
Vol 11 Zastosowanie smart specialisation przy wykorzystaniu benchmarkingu na przykładzie województwa podkarpackiego i małopolskiego Abstrakt PDF
Michał Kościółek, Jacek Strojny
 
Vol 11 „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego Abstrakt PDF
Monika Płaziak, Tomasz Rachwał
 
Vol 10 Uwarunkowania rozwoju raftingu na Dunajcu jako nowego produktu turystycznego w Pieninach Abstrakt PDF
Małgorzata Kozłowska
 
Vol 3 Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw regionu południowego Abstrakt PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 14 Tourism as an Instrument of Economic Development of the Banská Bystrica Self-Governing Region Abstrakt PDF
Bohuslava Gregorová
 
Vol 8 Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego Abstrakt PDF
Magdalena Godowska
 
Vol 10 Zróżnicowanie przestrzenne potencjału przedsiębiorczego w województwie podkarpackim Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Dawid Karaś, Natalia Kopeć
 
Vol 3 Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego Abstrakt PDF
Krzysztof Wiedermann
 
Vol 6 Przedsiębiorczość w regionie a środki pomocowe Unii Europejskiej Abstrakt PDF
Dorota Murzyn
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048