Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 8 Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI Abstrakt PDF
Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Mariusz Szubert
 
Vol 7 Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał
 
Vol 8 Integrowanie przedsiębiorczości i procesu kształcenia mechaników samochodowych Abstrakt PDF
Mirosław Włodarczyk, Jerzy Janczewski
 
Vol 14 Rola przedsiębiorczości w kontekście zrównoważonego rozwoju Abstrakt PDF
Maria Urbaniec
 
Vol 10 Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech Abstrakt PDF
Teresa Kraśnicka, Grzegorz Głód, Ladislav Ludvík, Jindra Peterkova
 
Vol 6 Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego Abstrakt PDF
Jacek Strojny
 
Vol 8 Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek
 
Vol 7 Przedsiebiorczość w warunkach globalizacji  PDF
. P-E
 
Vol 4 Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie - wybrane aspekty Abstrakt PDF
Małgorzata Kosała, Agnieszka Pichur
 
Vol 9 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 8 Przedsiębiorczość akademicka źródłem innowacji dla regionu kujawsko-pomorskiego Abstrakt PDF
Maciej Tokarski
 
Vol 5 Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości – metodologia, narzędzia i znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Bogusław Stankiewicz
 
Vol 8 Miejsce przedsiębiorczości w edukacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 10 Problemy naukowo-dydaktyczne międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” Abstrakt PDF MOBI EPUB
Zbigniew Zioło
 
Vol 10 Uwarunkowania rozwoju raftingu na Dunajcu jako nowego produktu turystycznego w Pieninach Abstrakt PDF
Małgorzata Kozłowska
 
Vol 7 Rola przedsiębiorczości w warunkach nasilających się procesów globalizacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 9 Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych Abstrakt PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 3 Elektroniczne wspieranie przedsiębiorczości. Wyniki badań empirycznych Abstrakt PDF
Agnieszka Pichur
 
Vol 8 Przedsiębiorczość jako postawa wobec innych i świata w kontekście procesu budowania płaszczyzny dla dialogu interpersonalnego. Perspektywa pedagogiczno-kulturowa Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 5 Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie mniejszości ...) Abstrakt PDF
Wiktor Osuch, Agnieszka Dwojak
 
Vol 2 Rozwój przedsiębiorczości w ocenie wskaźnika TEA Abstrakt PDF
Katarzyna Maślanka
 
Vol 8 Przedsiębiorczość a edukacja akademicka – analiza badań studentów Wydziału Zarządzania studiów stacjonarnych I stopnia Politechniki Rzeszowskiej Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Katarzyna Horska
 
Vol 10 Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej Abstrakt PDF
Bożena Wójtowicz
 
Vol 8 Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 8 Doskonalenie zawodowe kierowców a przedsiębiorczość Abstrakt PDF
Jerzy Janczewski
 
Vol 13 Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka w Polsce Abstrakt PDF
Zbigniew Makieła
 
Vol 7 Przedsiębiorczość miejska – lokalne programy rewitalizacji instrumentami odnowy miast Abstrakt PDF
Nina Grad
 
Vol 11 Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty Abstrakt PDF
Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
 
Vol 3 Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w Małopolsce w świetle badań empirycznych Abstrakt PDF
Diana Dryglas, Krzysztof Wach
 
Vol 10 Wpływ cech społeczno-demograficznych na sposób zarządzania firmą przez kobiety i mężczyzn na przykładzie Wielkopolski Abstrakt PDF MOBI EPUB
Hanna Mizgajska, Dorota Płóciennik
 
Vol 13 Wpływ przedsiębiorczości mieszkańców i władz samorządowych na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie gminy Susiec (Roztocze Środkowe) Abstrakt PDF
Franciszek Mróz, Kamila Ziółkowska-Weiss
 
Vol 12 Przedsiębiorczość imigrantów w państwach UE i krajach OECD Abstrakt PDF
Małgorzata Kosała
 
Vol 7 Rola przedsiębiorczości władz i mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój w aktywizacji gospodarczej regionu Abstrakt PDF
Agnieszka Kłos
 
Vol 8 Budowanie postaw przedsiębiorczych w pracy pedagogicznej przez oddziaływanie psychologiczne Abstrakt PDF
Elżbieta Choinkowska
 
Vol 13 Przedsiębiorczość w obszarach recepcji turystycznej – wybrane problemy Abstrakt PDF
Michał Żemła
 
Vol 1 Szczególna rola polskiej przedsiębiorczości w okresie przeobrażeń cywilizacyjnych współczesnego świata Abstrakt PDF
Jan Szczepankiewicz
 
Vol 8 Znaczenie postaw przedsiębiorczych przy wyborze kierunku studiów i planowaniu kariery zawodowej studentów ochrony środowiska oraz turystyki i rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Abstrakt PDF
Alina Haczek, Agnieszka Kłos
 
Vol 13 Motywy osiedlania się Polaków w niemieckiej części obszaru funkcjonalnego miasta Szczecin. Studium przypadku miejscowości Löcknitz Abstrakt PDF
Jacek Rudewicz
 
Vol 10 Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych Abstrakt PDF
Monika Borowiec, Sławomir Dorocki
 
Vol 13 Przedsiębiorczość władz samorządowych w zakresie energetyki odnawialnej Abstrakt
Monika Niedziółka
 
Vol 10 Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego jako instrument wspierania przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Anita Perska
 
Vol 13 Przedsiębiorcze podejście w kształtowaniu dobrej jakości przestrzeni publicznej Abstrakt PDF
Dorota Wantuch-Matla
 
Vol 8 Podróże motywacyjne a rozwój przedsiębiorczości w firmie na przykładzie niemieckiej i hiszpańskiej grupy pracowników Abstrakt PDF
Kamila Ziółkowska-Weiss
 
Vol 3 Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności organizacji zorientowanej projektowo Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Magdalena Berezowska
 
Vol 10 Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty Abstrakt PDF
Danuta Piróg
 
Vol 14 Wybrane modele dyfuzji innowacji edukacyjnych w regionach a występujące w wybranych z nich modele kształcenia przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Sebastian Wacięga, Piotr Wróbel
 
Vol 5 Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Paweł Krzemiński
 
Vol 6 Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój lokalny Abstrakt PDF
Marian Huczek
 
Vol 8 Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg) Abstrakt PDF
Agnieszka Buś-Bidas
 
Vol 14 Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Camino de Santiago w Polsce Abstrakt PDF
Franciszek Mróz
 
1 - 50 z 175 elementów 1 2 3 4 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048