Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 8 Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI Abstrakt PDF
Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Mariusz Szubert
 
Vol 7 Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał
 
Vol 8 Integrowanie przedsiębiorczości i procesu kształcenia mechaników samochodowych Abstrakt PDF
Mirosław Włodarczyk, Jerzy Janczewski
 
Vol 6 Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego Abstrakt PDF
Jacek Strojny
 
Vol 10 Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech Abstrakt PDF
Teresa Kraśnicka, Grzegorz Głód, Ladislav Ludvík, Jindra Peterkova
 
Vol 9 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 8 Przedsiębiorczość akademicka źródłem innowacji dla regionu kujawsko-pomorskiego Abstrakt PDF
Maciej Tokarski
 
Vol 5 Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości – metodologia, narzędzia i znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Bogusław Stankiewicz
 
Vol 8 Miejsce przedsiębiorczości w edukacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 8 Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek
 
Vol 7 Przedsiebiorczość w warunkach globalizacji  PDF
. P-E
 
Vol 4 Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie - wybrane aspekty Abstrakt PDF
Małgorzata Kosała, Agnieszka Pichur
 
Vol 2 Rozwój przedsiębiorczości w ocenie wskaźnika TEA Abstrakt PDF
Katarzyna Maślanka
 
Vol 8 Przedsiębiorczość a edukacja akademicka – analiza badań studentów Wydziału Zarządzania studiów stacjonarnych I stopnia Politechniki Rzeszowskiej Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Katarzyna Horska
 
Vol 10 Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej Abstrakt PDF
Bożena Wójtowicz
 
Vol 8 Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 8 Doskonalenie zawodowe kierowców a przedsiębiorczość Abstrakt PDF
Jerzy Janczewski
 
Vol 10 Problemy naukowo-dydaktyczne międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” Abstrakt PDF MOBI EPUB
Zbigniew Zioło
 
Vol 10 Uwarunkowania rozwoju raftingu na Dunajcu jako nowego produktu turystycznego w Pieninach Abstrakt PDF
Małgorzata Kozłowska
 
Vol 7 Rola przedsiębiorczości w warunkach nasilających się procesów globalizacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 9 Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych Abstrakt PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 3 Elektroniczne wspieranie przedsiębiorczości. Wyniki badań empirycznych Abstrakt PDF
Agnieszka Pichur
 
Vol 8 Przedsiębiorczość jako postawa wobec innych i świata w kontekście procesu budowania płaszczyzny dla dialogu interpersonalnego. Perspektywa pedagogiczno-kulturowa Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 5 Wspieranie przedsiębiorczości przez przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-ekonomicznej grup nieprzystosowanych do konkurencji w gospodarce rynkowej jako dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego (na przykładzie mniejszości ...) Abstrakt PDF
Wiktor Osuch, Agnieszka Dwojak
 
Vol 8 Podróże motywacyjne a rozwój przedsiębiorczości w firmie na przykładzie niemieckiej i hiszpańskiej grupy pracowników Abstrakt PDF
Kamila Ziółkowska-Weiss
 
Vol 3 Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności organizacji zorientowanej projektowo Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Magdalena Berezowska
 
Vol 10 Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty Abstrakt PDF
Danuta Piróg
 
Vol 5 Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Paweł Krzemiński
 
Vol 6 Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój lokalny Abstrakt PDF
Marian Huczek
 
Vol 8 Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg) Abstrakt PDF
Agnieszka Buś-Bidas
 
Vol 12 Koncepcja oceny i kształtowania postaw przedsiębiorczych na podstawie narzędzi wypracowanych w ramach projektu RLG Abstrakt PDF
Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Wiktor Osuch, Agnieszka Świętek, Tomasz Rachwał
 
Vol 8 Wiedza dziś – sukces jutro. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju edukacji w Polsce. Abstrakt PDF
Iwona Szypuła
 
Vol 12 Badanie poziomu przedsiębiorczości indywidualnej na grupie studentów studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Michał Chodorek
 
Vol 10 Kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej w nauczaniu przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Agnieszka Żur
 
Vol 4 Postawy przedsiębiorcze władz samorządu lokalnego na przykładzie Gdańska i Gdyni Abstrakt PDF
Barbara Pytko
 
Vol 2 Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 10 Rola przedsiębiorczości lokalnej w dywersyfikacji produktu turystycznego Walencji (Hiszpania) Abstrakt PDF
Małgorzata Bajgier-Kowalska
 
Vol 10 Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność nauki? Abstrakt PDF
Kamila Ziółkowska-Weiss
 
Vol 13 Przedsiębiorczość w edukacji inżynierów – doświadczenia i plany w zakresie edukacji „ku przedsiębiorczości” studentów Politechniki Gdańskiej Abstrakt PDF
Julita E. Wasilczuk, Anita Richert-Kaźmierska
 
Vol 6 Problemy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach integracji europejskiej Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 10 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w branży motoryzacyjnej Abstrakt PDF
Mirosław Włodarczyk, Jerzy Janczewski
 
Vol 13 Konsumpcja współdzielona a przedsiębiorczość Abstrakt PDF
Jerzy Janczewski
 
Vol 3 Techniki multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Małgorzata Kulikowska, Bożena Krasnodębska
 
Vol 10 Przedsiębiorczość jako odpowiedź na narastającą turbulencję otoczenia współczesnych przedsiębiorstw Abstrakt PDF
Łukasz Wściubiak
 
Vol 4 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach ZPORR na przykładzie projektu "Na swoim", zrealizowanego przez Myślenicką Agencję Rozwoju Gospodarczego Abstrakt PDF
Jakub Sosin
 
Vol 13 Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka w Polsce Abstrakt PDF
Zbigniew Makieła
 
Vol 7 Przedsiębiorczość miejska – lokalne programy rewitalizacji instrumentami odnowy miast Abstrakt PDF
Nina Grad
 
Vol 11 Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty Abstrakt PDF
Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
 
Vol 3 Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w Małopolsce w świetle badań empirycznych Abstrakt PDF
Diana Dryglas, Krzysztof Wach
 
Vol 10 Wpływ cech społeczno-demograficznych na sposób zarządzania firmą przez kobiety i mężczyzn na przykładzie Wielkopolski Abstrakt PDF MOBI EPUB
Hanna Mizgajska, Dorota Płóciennik
 
1 - 50 z 168 elementów 1 2 3 4 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.