Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 11 Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty Abstrakt PDF
Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
 
Vol 12 Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa Abstrakt PDF
Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
 
Vol 11 Regulacje prawne dotyczące operowania przez przedsiębiorców w sferze turystyki a funkcjonowanie samorządu terytorialnego Abstrakt PDF
Paweł Marek Woroniecki
 
Vol 11 Jak zostać przedsiębiorcą zagranicznym w Polsce? Prawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych w Polsce Abstrakt PDF
Marta Zygier
 
Vol 1 Prokura. Istotna instytucja dla przedsiębiorcy rejestrowego Abstrakt PDF
Wojciech Pocheć
 
Vol 1 SOLVIT – skuteczna pomoc dla przedsiębiorcy w Unii Europejskiej Abstrakt PDF
Katarzyna Pocheć
 
Vol 2 Prywaciarz - przedsiębiorca (refleksje z lekcji) Abstrakt PDF
Zygmunt Kawecki
 
Vol 3 Współczesny przedsiębiorca Abstrakt PDF
Krystian Sowislok
 
Vol 3 Prasowy wizerunek przedsiębiorców Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 4 Kadra, której można zaufać. Cechy dobrego przedsiębiorcy ukształtowanego w systemie edukacji Abstrakt PDF
Katarzyna Maślanka
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048