Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 11 Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze Abstrakt PDF
Mariola Tracz
 
Vol 8 Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów – szanse i oczekiwania Abstrakt PDF
Wiktor Osuch
 
Vol 10 Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 4 Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał, Joanna Kudełko, Mariola Tracz, Krzysztof Wach, Wioletta Kilar
 
Vol 5 Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji) Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 1 Metodyka nauczania podstaw przedsiębiorczości i podstaw ekonomii Abstrakt PDF
Ewa Łazowska
 
Vol 1 Ranga przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w edukacji szkolnej Abstrakt PDF
Zygmunt Kawecki
 
Vol 1 Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół Abstrakt PDF
Edyta Osuch, Wiktor Osuch
 
Vol 1 Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Marta Juchnowicz
 
Vol 1 Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych Abstrakt PDF
Barbara Makieła, Zbigniew Makieła
 
Vol 1 Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 2 Komunikacja interpersonalna w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości - propozycje ćwiczeń Abstrakt PDF
Barbara Makieła
 
Vol 2 Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (zrealizowanej przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej). Abstrakt PDF
Bronisław Górz, Tomasz Rachwał
 
Vol 3 Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu - uczeniu się podstaw przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Mirosław Soczówka
 
Vol 3 Wybrane projekty edukacyjne w aktywizacji uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Abstrakt PDF
Edyta Osuch, Wiktor Osuch
 
Vol 3 Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli Abstrakt PDF
Mariola Tracz, Tomasz Rachwał
 
Vol 1 Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Maria M. Rachwał, Tomasz Rachwał
 
Vol 1 Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych Abstrakt PDF
Danuta Piróg
 
Vol 1 O niektórych kryteriach doboru treści nauczania do podstawy programowej i programu nauczania z podstaw przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Mariola Tracz
 
1 - 19 z 19 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048