Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 7 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji Abstrakt PDF
Monika Borowiec, Tomasz Rachwał
 
Vol 6 Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej Abstrakt PDF
Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał
 
Vol 11 Planowanie kariery zawodowej w procesie kształcenia we Francji Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Marek Ziarko, Rose Boutron
 
Vol 1 Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Maria M. Rachwał, Tomasz Rachwał
 
Vol 1 Kształcenie nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości na specjalności „geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną” w Akademii Pedagogicznej w Krakowie Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 1 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów Abstrakt PDF
Jadwiga Gabała
 
Vol 2 Rola i znaczenie podstaw przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym Abstrakt PDF
Mariola Tracz
 
Vol 7 Strategiczne kierunki kształtowania Kielc jako potencjalnej metropolii Abstrakt PDF
Patrycja Majcher
 
Vol 12 Edukacja przedsiębiorczości w ramach kształcenia zawodowego a sytuacja jego absolwentów na rynku pracy Abstrakt PDF
Agata Poczmańska Poczmańska, Roksana Pierwieniecka
 
Vol 10 Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 10 Czy ekonomia w praktyce będzie przydatna w praktyce? Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048