Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 3 Elektroniczne wspieranie przedsiębiorczości. Wyniki badań empirycznych Abstrakt PDF
Agnieszka Pichur
 
Vol 8 Etyczność w przestrzennych działaniach innowacyjnych administracji publicznej Abstrakt PDF
Barbara Pytko
 
Vol 3 Techniki multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Małgorzata Kulikowska, Bożena Krasnodębska
 
Vol 13 Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka w Polsce Abstrakt PDF
Zbigniew Makieła
 
Vol 8 Dark tourism jako element innowacyjności biur podróży Abstrakt PDF
Marcin Popiel
 
Vol 11 Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego Abstrakt PDF
Ewa Kraska, Janusz Kot
 
Vol 10 Przedsiębiorczość i innowacyjność w zarządzaniu rozwojem JST Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Małgorzata Baran
 
Vol 9 Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska
 
Vol 3 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej - narzędziem aktywizacji gospodarczej Abstrakt PDF
Wanda Klepacka, Ilona Pietucha
 
Vol 3 Wpływ innowacyjności na efektywność współczesnych przedsiębiorstw Abstrakt PDF
Krzysztof Rejman
 
Vol 4 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa jako przejaw przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie branży cukierniczej w Polsce Abstrakt PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 4 Potencjał innowacyjny i eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego Abstrakt PDF
Małgorzata Wilczyńska
 
Vol 4 Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej Abstrakt PDF
Paweł Mielcarek
 
Vol 5 Przedsiębiorczość, innowacyjność – społeczeństwo informacyjne czy: społeczeństwo informacyjne – przedsiębiorczość i innowacyjność? Abstrakt PDF
Krystian Sowislok
 
Vol 12 Rola otoczenia biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki. Przykład Wielkopolski Abstrakt PDF
Joanna Dominiak
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048