Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 7 Rola edukacji w procesach globalizacji Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 7 Warsztaty samochodowe w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Mirosław Włodarczyk, Jerzy Janczewski
 
Vol 7 Inwestycje zagraniczne we Francji w dobie globalizacji Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki
 
Vol 7 Globalizacja a wykluczenie społeczne. Etyczna i kulturowa geneza procesu marginalizacji Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 7 Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Magdalena Kochmańska
 
Vol 7 Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji Abstrakt PDF
Wiktor Osuch
 
Vol 7 Rola przedsiębiorczości w warunkach nasilających się procesów globalizacji Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 7 Kształtowanie się Grupy Samsung w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
Vol 7 Kształtowanie łańcucha wartości innowacji firm MŚP w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 7 Globalizacja a ryzyko bankructwa przedsiębiorstw Abstrakt PDF
Andrzej Tokarski
 
Vol 7 Szkolenie kierowców w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Zbigniew Ożdżyński
 
Vol 7 Zarządzanie wiekiem jako strategia wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w dobie globalizacji Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 7 Funkcjonowanie bielskiego ośrodka akademickiego w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Alina Haczek
 
Vol 8 Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem Abstrakt PDF
Anna Irena Szymańska
 
Vol 7 Globalizacja a lokalizacja działalności gospodarczej Abstrakt PDF
Wioletta Nogaj
 
Vol 3 Zagadnienia globalizacji i korporacji ponadnarodowych w edukacji przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
Vol 6 Badanie jakości globalizacji 2009 – ekonomiczne i zarządcze problemy a agroturystyka Abstrakt PDF
Janusz Feczko
 
Vol 7 Proces globalizacji. Ocena pozytywnych i negatywnych skutków globalizacji przez młodych Polaków Abstrakt PDF
Krystian Sowislok
 
Vol 7 Zmiany w przedsiębiorstwie wobec procesu globalizacji Abstrakt PDF
Tomasz Gutowski
 
Vol 7 Otoczenie a przedsiębiorczość w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
 
Vol 1 Zarządzanie przedsiębiorcze w dobie globalizacji – perspektywa kulturowa Abstrakt PDF
Jacek Strojny
 
Vol 1 Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji Abstrakt PDF
Piotr Maśloch
 
Vol 2 Problematyka globalizacji działalności sektora bankowego w edukacji szkolnej Abstrakt PDF
Kazimierz Nowak
 
Vol 2 Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048