Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 8 Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości Abstrakt PDF
Agnieszka Świętek
 
Vol 8 Przedsiębiorczość a edukacja akademicka – analiza badań studentów Wydziału Zarządzania studiów stacjonarnych I stopnia Politechniki Rzeszowskiej Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Katarzyna Horska
 
Vol 14 Gospodarcze szanse Polski w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku Abstrakt PDF
Tomasz Tadeusz Brzozowski
 
Vol 10 Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej Abstrakt PDF
Tomasz Rachwał
 
Vol 7 Studia w zakresie turystyki na tle szkolnictwa wyższego w kraju Abstrakt PDF
Zbigniew Długosz, Szymon Biały
 
Vol 8 Wiedza dziś – sukces jutro. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju edukacji w Polsce. Abstrakt PDF
Iwona Szypuła
 
Vol 13 Postawy abiturientów wobec rynku pracy. Szczecin i Czerniowce–studium przypadku Abstrakt PDF
Paweł Czapliński, Iryna Kibych
 
Vol 6 Problem pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej Abstrakt PDF
Janina Pach, Mieczysława Solińska
 
Vol 7 Marketing terytorialny jako forma działań przedsiębiorczych samorządów terytorialnych w Polsce Abstrakt PDF
Małgorzata Zdon-Korzeniowska
 
Vol 1 Szczególna rola polskiej przedsiębiorczości w okresie przeobrażeń cywilizacyjnych współczesnego świata Abstrakt PDF
Jan Szczepankiewicz
 
Vol 2 Polska przedsiębiorczość w gospodarce morskiej problemy i szanse na sukces Abstrakt PDF
Barbara Pytko, Roman Watras
 
Vol 2 Wpływ procesów transformacji na rozwój małych firm prywatnych w Polsce Abstrakt PDF
Wioletta Kamińska
 
Vol 8 „Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi”. Prezentacja projektu Abstrakt PDF
Izabella Świłło
 
Vol 14 Rozwój agroturystyki w południowo-wschodniej Polsce – ujęcie modelowe Abstrakt PDF
Mariola Tracz, Małgorzata Bajgier-Kowalska, Radosław Uliszak
 
Vol 3 Zachowania młodzieży na współczesnym rynku pracy w Polsce. Abstrakt PDF
Krystian Sowislok
 
Vol 3 Przedsiębiorczość w Polsce w układzie regionalnym Abstrakt PDF
Zbigniew Makieła
 
Vol 4 Młode pokolenie Polaków wobec rynku pracy w okresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Izabela Szczepaniak-Wiecha
 
Vol 12 Wskaźnik przedsiębiorczości w jednostkach terytorialnych Polski –zróżnicowanie w czasie i przestrzeni Abstrakt PDF
Jacek Sołtys, Sławomir Dorocki
 
Vol 4 Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po 2000 r. Abstrakt PDF
Janina Pach
 
Vol 11 Regionalny rynek pracy – analiza sytuacji młodych ludzi w Polsce Wschodniej Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Dawid Karaś
 
Vol 11 Przedsiębiorczość a poziom życia na obszarach wiejskich Polski Wschodniej Abstrakt PDF
Iwona Kopacz-Wyrwał
 
Vol 6 Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej na przykładzie firmy Leadership Management Polska Abstrakt PDF
Mateusz Bisikiewicz
 
Vol 11 Przedsiębiorczość Polski Wschodniej – ocena potencjału rozwojowego z wykorzystaniem analizy porównawczej Abstrakt PDF
Jacek Strojny, Michał Kościółek
 
Vol 6 Aktywność ekonomiczna przedsiębiorstw małej i średniej skali w Polsce Abstrakt PDF
Paulina Filip
 
Vol 11 „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego Abstrakt PDF
Monika Płaziak, Tomasz Rachwał
 
Vol 7 Proces globalizacji. Ocena pozytywnych i negatywnych skutków globalizacji przez młodych Polaków Abstrakt PDF
Krystian Sowislok
 
Vol 1 Rodzaje i struktura bezrobocia w Polsce Abstrakt PDF
Urszula Batorska
 
1 - 27 z 27 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048