Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 8 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa uczącego się na przykładzie sektora MŚP Abstrakt PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 11 Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury Abstrakt PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 7 Kształtowanie łańcucha wartości innowacji firm MŚP w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 7 Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji Abstrakt PDF
Magdalena Kochmańska
 
Vol 4 Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Abstrakt PDF
Aleksander Surdej, Krzysztof Wach
 
Vol 5 Analiza sektora MŚP na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia Abstrakt PDF
Katarzyna Świerczewska-Pietras
 
Vol 10 Skala internacjonalizacji i europeizacji MŚP oraz ich funkcjonowanie w układach przestrzennych Unii Europejskiej Abstrakt PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 6 Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Abstrakt PDF
Maciej Tokarski
 
Vol 7 Fundusze pożyczkowe w finansowaniu przedsiębiorstw sektora MŚP na przykładzie Funduszu Mikro Sp. z o.o. oddział w Tarnobrzegu Abstrakt PDF
Agnieszka Buś-Bidas
 
Vol 3 Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw regionu południowego Abstrakt PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 14 Proces zarządzania zasobami wiedzy w działalności logistycznej przedsiębiorstw MŚP Abstrakt PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 10 Wpływ cech społeczno-demograficznych na sposób zarządzania firmą przez kobiety i mężczyzn na przykładzie Wielkopolski Abstrakt PDF MOBI EPUB
Hanna Mizgajska, Dorota Płóciennik
 
Vol 6 Problem pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej Abstrakt PDF
Janina Pach, Mieczysława Solińska
 
Vol 3 Główne bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa łódzkiego Abstrakt PDF
Mariusz Chądrzyński
 
Vol 7 Sektor MŚP jako potencjalny odbiorca Funduszu Rozwoju Lokalnego Eksportu na przykładzie województwa podkarpackiego Abstrakt PDF
Paweł Czapliński
 
Vol 4 Potencjał innowacyjny i eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego Abstrakt PDF
Małgorzata Wilczyńska
 
Vol 4 Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po 2000 r. Abstrakt PDF
Janina Pach
 
Vol 5 Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw przez władze gminne w woj. świętokrzyskim – wyniki badań ankietowych Abstrakt PDF
Dawid Kamiński
 
Vol 5 Wykorzystanie strategii innowacyjnych opartych na kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa – na przykładzie przedsiębiorstw z grupy MŚP z branży przemysłu metalowego Abstrakt PDF
Danuta Janczewska
 
Vol 10 Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 6 Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw sektora MŚP w powiecie tarnobrzeskim i stalowowolskim Abstrakt PDF
Agnieszka Buś-Bidas
 
Vol 1 Kryteria i miary przedsiębiorczości w małej firmie Abstrakt PDF
Jerzy Janczewski
 
Vol 6 Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy Abstrakt PDF
Kinga Bauer
 
Vol 2 Analiza uwarunkowań rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim Abstrakt PDF
Elżbieta Mitura, Ewa Oleksiejczuk, Anna Oleksiejczuk
 
Vol 6 Aktywność ekonomiczna przedsiębiorstw małej i średniej skali w Polsce Abstrakt PDF
Paulina Filip
 
1 - 25 z 25 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048