Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 4 Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Marek Sieja, Krzysztof Wach
 
Vol 4 Młode pokolenie Polaków wobec rynku pracy w okresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Izabela Szczepaniak-Wiecha
 
Vol 4 Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej - na przykładzie Francji Abstrakt PDF
Sławomir Dorocki
 
Vol 4 Przedsiębiorczość w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania Abstrakt PDF
Anna Świdurska
 
Vol 4 Rola funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w budowie gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Robert Lisowski
 
Vol 4 Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Urszula Grzyb
 
Vol 4 Zatrudnienie w działalnoci badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Wioletta Kilar
 
Vol 4 Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Monika Borowiec
 
Vol 4 Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Abstrakt PDF
Zbigniew Zioło
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.ISSN: 2449-9048