Informacje dla bibliotekarzy

Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy współpracy z innymi instytucjami. Ukazuje się raz w roku.ISSN: 2449-9048