Informacje dla autorów

W kolejnych numerach czasopisma Przedsiębiorczość - Edukacja ukazują się artykuły, które są przede wszystkim efektem prezentacji wyników prac badawczych i wymiany poglądów podczas - odbywających się od 2004 r. w Krakowie - konferencji naukowych poświęconych problematyce przedsiębiorczości i organizowanych od 2008 r. zjazdów nauczycieli przedsiębiorczości.

W czasopiśmie Przedsiębiorczość - Edukacja drukowane są tylko oryginalne, niepublikowane wcześniej artykuły naukowe nawiązujące bezpośrednio do tematyki danego tomu prac.

Zgodnie z obowiązującą punktacją, zamieszczoną w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z 2016 r., za publikację w czasopiśmie Przedsiębiorczość - Edukacja przyznawane jest 8 punktów. W związku z nowymi zasadami punktacji, od 2017 r. liczba punktów może ulec zmianie.

 ISSN: 2449-9048